Krishnamurti, Jeddu กฤษณมูรติ กูรูทางจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยโพสต์ 25 ต.ค.56 01:53 น. : อ่าน 7519

ประวัติกฤษณมูรติ โดยย่อ
 
กฤษณมูรติ (พ.ศ.2438-2529)เป็นปราชญ์และนักคิดอิสระผู้เป็นที่เคารพนับถือที่สุดคนหนึ่งของโลกในฐานะครูทางจิตวิญญาณผู้ร่วมยุคสมัย เมื่อยังเป็นเด็กหนุ่ม ผู้นำทางสมาคมเทวญาณวิทยาได้ประกาศยกย่องเขาขึ้นเป็นศาสดาองค์ใหม่ของโลก แต่ในปี พ.ศ.2472 เขาประกาศสลัดทิ้งบทบาททางศาสดา รวมทั้งสานุศิษย์ผู้ติดตามจำนวนมหาศาล สลายสมาคมอัครสาวกอันใหญ่โตซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อประกาศศาสนาใหม่ พร้อมทั้งยืนยันความตั้งใจว่า ไม่ต้องการเป็นศาสดา และก่อตั้งศาสนาใหม่เพื่อแบ่งแยกและครอบงำมนุษย์ เขากล่าวว่า “สิ่งที่ผมสนใจเพียงประการเดียวคือ ปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระปราศจากเงื่อนไขใดๆ อย่างสิ้นเชิง”
 
เป็นเวลากว่า 70 ปีที่กฤษณมูรติได้เดินทางเพื่อพบปะสนทนากับผู้ที่สนใจจะค้นหาและเรียนรู้ร่วมกันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเป็นอิสระจากอดีต เพื่อทำความเข้าใจปัญหาเป็นปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอิทธิพลหล่อหลอมและกำหนดชีวิตเราอยู่ทั้งภายในจิตใจและภายนอก เพราะที่สุดแล้วเราคือโลก สังคมโลกก็คือสภาพที่เราแต่ละคนร่วมกันสร้างขึ้น ฉะนั้น จากความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้ง อาจจะนำไปสู่สังคมที่มีความรัก ความเมตตา มีมนุษยธรรมและความรู้สึกรับผิดชอบ
 
กฤษณมูรติจากโลกไปเมื่อ พ.ศ.2529 เมื่ออายุได้ 91 ปีโดยทิ้งคำสอนที่เกิดจากการหยั่งเห็นอันยิ่งใหญ่ ซึ่งช่วยปลุกเราให้ตื่นจากความหลับใหล และกลับไปสู่แก่นแท้แห่งการดำรงชีวิตที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความเบิกบาน
 
คัดลอกจากหนังสือ Freedom from the Known อิสรภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้
 
เมื่อข้าพเจ้าได้เริ่มเขียนถึงเรื่องจิตวิญญาณ ปัญญาญาณ ในช่วงที่ผ่านมาโดยได้เขียนถึงองค์ดาไลลามะ ทำให้นึกถึงผู้นำทางจิตวิญญาณท่านหนึ่ง จนต้องไปค้นหนังสือเก่าๆของท่านมาอ่านเพื่อรำลึกถึง กฤษณมูรติ เรียกได้ว่าเป็นผู้นำทางความคิดที่ทรงอิทธิพลท่านหนึ่ง ในยุดแห่งการแสวงหา หนังสือ แด่หนุ่มสาว เป็นที่ครองใจเหล่าปัญญาชนบ้านเราสมัยคนเดือนตุลา กลุ่มแอกติวิต หรือ NGO ทั้งหลายล้วนเคยอ่านงานของท่านมาทั้งนั้น
 
กฤษณมูรติ ผู้ซึ่งใช้ชีวิตเฉกเช่น อนาคาริกชน ไร้สมบัติส่วนตัวใดๆ เดินทางไปทั่วโลกเพื่อพูดคุย ให้ข้อคิดทางปัญญากับทุกๆคน ท่านคือกูรูที่แท้จริง
 
จึงขอรำลึกถึงท่าน ตามแบบของนักโหราศาสตร์โดยการวิเคราะห์ดวงชะตาของท่าน
 
Krishnamurti,Jeddu อา 12/05/2438 00:39:00 Madanapalle, India 78E30,13N27,5.5,0
ได้รับการแต่งเป็นผู้นำกลุ่ม Order of the Star in the East พ 11/01/2453(54) 12:08 London, England 0W10,51N30,0,0
เกิดประสบการณ์ Kundalini Awakening พฤ 03/08/2465 10:38:28 Ojai, CA-USA 119W15,34N27,-8,0
ยุบเลิกสมาคม Theosophical Society ศ 02/08/2472 12:03:09 Ojai, CA-USA 119W15,34N27,-8,0
เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับ ศ 07/02/2529 00:10:00 Ojai, CA-USA 119W15,34N27,-8,0
 
 krishanamurti
 
เริ่มจากพื้นดวงของท่านผู้เป็นอิสระอนาคาริกชน โดยอ่านตามขั้นตอนเริ่มต้นของหลักการอ่านพื้นดวง คือเริ่มจาก AR=MC/??? และ MC=AR/??? และ AR/MC=???
 
AR/MC=SU=PO=NE แปลว่า สัมพันธภาพของเจ้าชะตาที่มีต่อบุคคลทั่วไป คือ บุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับปัญญาอันละเอียดอ่อน เรื่องของอภิปรัชญา
AR=MC/SA ไปตามทางของตนแต่เดียวดาย
MC=AR/PL เป็นผู้มีพัฒนาการ
AR=VE=AP ความสอดคล้องต้องกันกับบุคคลจำนวนมาก หรือเป็นที่รักใคร่ในสาธารณชน
 
จากประวัติของท่าน จะเห็นความเป็นอิสรภาพในทุกๆด้าน คือพื้นฐานของตัวท่านนั่นเอง ท่านควรจะมีโครงสร้างของโครโนส(KR) ที่แสดงตัวตนของท่านในด้านนี้ เมื่ออ่านจากความสัมพันธ์ 2 ปัจจัยของ MC และ KR (M=KR/??? , KR=MC/??? และ MC/KR=???)
 
MC=KR/[MA.JU.CU.ZE](Stelliumของ 4 ดาว หรือ กลุ่มดาว) แปลรวมๆก็คือ ความสำเร็จของหมู่คณะอย่างมีเป้าหมายที่กระทำโดยความมีอิสระเสรีกับตนเอง
MC=KR/VU ความเป็นผู้นำอันยิ่งใหญ่
MC/KR=ME ความเป็นนักพูดที่คนต้องฟัง
KR=MC/HA ความอึดอัดใจจากการแทรกแซงโดยผู้มีอิทธิพลสูง (ปล. เป็นสาเหตุให้ท่านยุบเลิกสมาคมเทวญาณวิืทยา นั่นเอง)
 
MC=NO=ME=MA=AD ตามประวัติเดิม ท่านเป็นผู้ประหม่าที่จะพูดหรือปราศัยกับสาธารณชน (ME.MA.AD) แต่เมื่อท่านเป็นอิสระกับองค์กรแล้ว ท่านกลับพูดหรือคุยกับกลุ่มคนเฉพาะมากขึ้น คือไม่ได้พูดแบบปราศัยแต่มีรูปแบบคล้ายกับการสนทนากัน(แต่บังเอิญมีคนฟังอยู่ด้วยจำนวณมากแทน) ซึ่งในความเห็นส่วนตัวของข้าพเ้จ้าคิดว่า ที่จริงมันก็คือความหมายเดียวกันของ ME.MA.AD แต่มาแสดงออกได้ก็เมื่อท่านหลุดพ้นจากองค์กรแล้วนั่นเอง ท่านจึงมีพัฒนาการไป(MC=AR/PL) โครงสร้างนี้แสดงออกเมื่อ KR แสดงผล(MC=KR/[MA.JU.CU.ZE]) ท่านจึงเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่ในวงการที่แคบอันมีอิสระเสรี นั่นเอง
 
SU=AS=JU=PO=AR/MC ท่านคือผู้ที่สำเร็จในการแสดงออกในเรื่องแห่งปัญญาญาณ และจิตวิญญาณ
 
ภาพดังกล่าวเป็นการสรุปถึงพื้นดวงของท่านจากเทคนิคการอ่านแบบง่ายๆ ก็เพียงพอที่จะให้ภาพของกูรูนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้แล้ว หากลงลึกไปในรายละเอียดก็จะยืดยาวเกินไป แต่บอกได้เลยว่าในเรื่องของจิตปัญญาณหรือวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณ ในดวงของท่านมีจุดบ่งบอกเรื่องนี้มากมายจริงๆ (อันเนื่องมาจากพื้นฐานของ SU=AR/MC=PO นั่นเอง)
 
หากจะใช้ดวงของท่านเป็นกรณีศึกษาในการอ่านเหตุการณ์จร ก็พบว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดน่าสนใจหลายครั้ง ครั้งนี้จะอ่านเป็นเหตุการณ์เดียวพอเป็นกรณีตัวอย่างเท่านั้น คือเหตุการณ์ที่ท่าน ยุบเลิกสมาคม Theosophical Society อันเป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่งของชีวิต (ส่วนเหตุการณ์อื่นๆ ท่านผู้อ่านซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์ลองอ่านดูเองแล้วกัน)
 
ยุบเลิกสมาคม Theosophical Society ศ 02/08/2472 12:03:09 Ojai, CA-USA 119W15,34N27,-8,0
ดวงทินวรรษ 2472 ส 11/05/2472 16:32:57 Ojai, CA-USA 119W15,34N27,-8,0
 
ลองอ่านจากทินวรรษเพื่อพิจารณาเหตุการณ์สำคัญในรอบปี เน้นที่ดวงจรอายุขัย(ดวงโค้งสุริยาตร์) พบว่า ในวันที่ 2/8/2472 v1 AR =r SA[180] วังกะ 0:11 ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปผูกดวงทินวรรษ ดวงประจำวันเกิดปี 2472 คือ 11/5/2472 ปรากฏว่า คลาดเคลื่อนเพียง 0:01 แสดงว่าปีนี้ อิทธิพลของเสาร์ซึ่งแปลว่าความพลัดพราก จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งในดวงกำเนิด SA=SU/KR นั่นก็คือพลัดพรากจากความเป็นผู้นำนั่นเอง(v1 AR =r SU/KR[0] =r SA[180])
 
เมื่อเริ่มต้นจาก v1 AR =r SA ตามต่อไปที่ v1 SA พบว่า =r SA/CU =r SU/NO การพลัดพรากจากหมู่คณะ
 
ปีนี้ v1 SU =r KR บ่งบอกถึงว่าเรื่องของ SU/KR กำลังแสดงผล ซึ่งย่อมแสดงออกผ่านทางเสาร์(SA) นั่นเอง
 
v1 KR =r UR และ v1 UR =r MC =r MC/KR =r AR/PO กระทำการสิ่งสำคัญสูงส่งบางอบ่างแบบฉับพลัน ในเรื่องทางจิตวิญญาณ
 
v1 PO =r KR[0] วังกะ 0:00 ปัญญาอันยิ่งใหญ่ ความสูงส่งทางปัญญา (และ v1 JU =r KR) และ v1 PO =r UR/PO[0:0:01]Enlightenment.
 
เมื่อเริ่มอ่านจาก v1 AR มาจบที่ KR ก็จะพบว่าเราได้ภาพของการณ์สำคัญนี้อย่างครบถ้วนเพียงพอที่จะตอบคำถามแล้ว ในทรรศนะของข้าพเจ้าคิดว่า แม้จะเป็นการอ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว อาจคล้ายกับเป็นการโยงปัจจัยมาเข้ากับเรื่องหรือไม่ ซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยๆกับการอ่านดวงเหตุการ์แบบหวยออกแล้วทาย แต่กรณีนี้คิดว่าหากเป็นการพยากรณ์(สมมุติว่าพิจารณาดวงนี้เมื่อต้นปี 2472)น่าจะพบโครงสร้างนี้ได้ไม่ยาก เพราะมันชัดมาตั้งแต่ v1 AR=r SA[180|0:01] แล้ว นักโหราศาสตร์ยูเรเนียนทุกคนน่าจะมองเห็นโครงสร้างดังกล่าว
 
นอกจากนี้ยังพบว่า v1 MC ทับจุดมกร(ฉากกับ AR) พอดี และ เสาร์จร(t SA)ของดวงทินวรรษ ก็จรมาทับจุดมกร เช่นกัน (ซึ่งเป็นยุคที่ t PO ก็กำลังจรเข้าสู่แกนตุล) และ v1 MC+SU-PO=AR
 
t MC =r PO =r PL ซึ่งก็เท่ากับ r PO/PL การเปลี่ยนแปลงและในพัฒนาการด้านปัญญาโดยตัวเอง (t PO/PL =r VU ![Reciprocal] =r MC/SU =t JU)
 
v1 PL =r MC วังกะ 1:03 เกิน 1 องศาไปเล็กน้อย แสดงว่าท่านมีวัฒนาการทางจิตที่ต้องการที่จะอภิวัฒน์มาตั้งแต่ปีที่แล้ว และปีนี้ v1 MC/PL =r SU จากจิตจึงวิวัฒน์ต่อมาทางกายสังขาร (พื้นดวงมี MC=AR/PL)
 
ซึ่งเมื่อลองอ่านประกอบกับดวง Transit อ่านแบบครบวงจรทั้ง 3 ดวง(กำเนิด โค้ง จรทินวรรษ) เพื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียด โดยใช้โปรแกรมช่วย Search เพื่อหาโครงสร้างที่สอดคล้องกัน พบสมการน่าสนใจที่ใช้ขยายความเรื่องนี้ได้ เช่น
 

t KR+PO-VU =r KR+PO-VU[22.5|0:44], v1 KR/PO =r VU[22.5|0:42]
โครโนส+โพไซดอน-วัลคานุส : ความใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่ทางปัญญาอันใหญ่หลวง วัฒนธรรมที่เด่นอย่างใหญ่หลวง

t KR+PO-MA =r KR+PO-MA[22.5|0:05], r KR/PO =v1 MA[45|0:29]
โครโนส+โพไซดอน-อังคาร : ทรงไว้ซึ่งศีลธรรมอันสูง กิจกรรมในสาขาวัฒนธรรม เช่นการยกระดับการศึกษาของประชากร ศีลธรรมโดยทั่วไป หลักจริยธรรม

t AD+AD-PO =r AD+AD-PO[22.5|0:17], v1 AD+AD-PO =r PO[45|0:59]
แอดเมตอส+แอดเมตอส-โพไซดอน : ความลึกล้ำทางปัญญา การศึกษา วัฒนธรรม ความละเอียด ปรมาณู การแผ่รังสี การแกว่ง

t UR+PO-PL =v1 UR+PO-PL[90|0:06], v1 UR/PO =r PL[22.5|0:27]
มฤตยู+โพไซดอน-พลูโต : สนับสนุนความจริงและความบริสุทธิ์ กระทำการกระตุ้นทางปัญญา ปลุกใจความสนใจ สร้างแสงสว่าง นำชีวิตมาให้

t SU+PO-NE =v1 SU+PO-NE[90|0:04], r SU/PO =v1 NE[0|0:28]
อาทิตย์+โพไซดอน-เนปจูน : ไม่มีความแจ่มกระจ่างทางจิต ความสับสนวุ่นวายของจิต ความยุ่งเหยิง วิญญาณซึ่งอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวาย

t SU+MO-PO =v1 SU+MO-PO[135|0:12], v1 SU+MO-PO =r PO[22.5|0:57]
อาทิตย์+จันทร์-โพไซดอน : วันและชั่วโมงที่อุทิศให้กับสิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณ การมีปัญญาบริสุทธิ์

t PO+PO-SU =v1 PO+PO-SU[0|0:30], r PO/PO//SU =v1 SU[22.5|0:47]
โพไซดอน+โพไซดอน-อาทิตย์ : บุรุษผู้สร้างปัญญาแก่ตนเอง โอปปาติกะ รูปร่างที่แลเห็น

t PO+PO-KR =v1 PO+PO-KR[22.5|0:26], v1 PO =r KR[180|0:00]
โพไซดอน+โพไซดอน-โครโนส : ความใกล้ชิดกับพระเจ้า ความยิ่งใหญ่ทางปัญญา อารยธรรม วัฒนธรรม

t MC+PO-AS =v1 MC+PO-AS[22.5|0:37], r MC+PO-AS =v1 AS[90|0:28]
เมอริเดียน+โพไซดอน-ลัคนา : นำเอาวิญญาณของเขาไปสวมให้กับผู้อื่น

t MC+HA-PO =v1 MC+HA-PO[135|1:03], r MC/HA =v1 PO[90|0:16]
เมอริเดียน+ฮาเดส-โพไซดอน : รู้ศาสตร์ลึกลับ หรือขาดปัญญา ลักษณะเป็นบุคคลพิเศษในทางปัญญา

t JU+CU-PO =v1 JU+CU-PO[45|0:26], v1 JU/CU//PO =r PO[0|0:27]
พฤหัส+คิวปิโด-โพไซดอน : คบหาสมาคมกับบุคคลที่มีทัศนคติคล้ายคลึงกัน หรือที่นับถือศาสนาเดียวกัน หรือที่มีปรัชญาชีวิตคล้ายคลึงกัน

t AS+UR-PO =v1 AS+UR-PO[22.5|0:00], r AS/UR//PO =v1 PO[22.5|0:15]
ลัคนา+มฤตยู-โพไซดอน : มีกิจที่พัวพันกับการทำให้เกิดความแจ่มกระจ่างและการโฆษณาชวนเชื่อ

t AS+NE-PO =v1 AS+NE-PO[90|0:24], v1 AS/NE =r PO[22.5|0:46]
ลัคนา+เนปจูน-โพไซดอน : มีภาระกิจที่เกี่ยวกับบุคคลที่ชอบเพ้อฝัน ที่ชอบตบตาผู้อื่น หรือมีความมืดมนในทางปัญญา

t AR+ZE-PO =v1 AR+ZE-PO[22.5|0:22], r AR/ZE//PO =v1 PO[90|1:00]
เมษ+เซอุส-โพไซดอน : ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวกับปัญญา ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์

t AR+PO-UR =v1 AR+PO-UR[22.5|0:29], r AR/PO =v1 UR[180|0:54]
เมษ+โพไซดอน-มฤตยู : การให้ความกระจ่าง รอบรู้ในทันทีทันใด ฉลาด

t UR+PO-SA =v2 UR+PO-SA[135|0:56], r UR+PO-SA =v1 SA[22.5|0:01]
มฤตยู+โพไซดอน-เสาร์ : ชีวิตหรือแสงที่กำลังดับลง ละทิ้งวิญญาณ การคืบคลานเข้ามาของความตาย

t UR+AP-PO =v2 UR+AP-PO[180|0:45], r UR/AP//PO =v1 PO[22.5|0:53]
มฤตยู+อาพอลลอน-โพไซดอน : ประสบความเคร่งเครียดเนื่องจากการแลกเปลี่ยนทางปัญญากับผู้มีปัญญาเท่าๆ กันและได้ประสบความแจ่มกระจ่าง การขยายตัวของขอบเขตทางปัญญา

t UR/PO =v2 UR/PO[22.5|0:38], r UR/PO =v1 PO[0|0:01]
มฤตยู/โพไซดอน : ชีวิตชีวา ปัญญาไว สิ่งที่แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ การตื่นเต้นและการตื่นตัวทางปัญญา ความจริง แสงสว่าง สิ่งที่มีแสง ฟอสฟอรัส ความแจ่มแจ้ง ความกระจ่างแจ้ง การโฆษณาชวนเชื่อ ภาพที่มีชีวิตชีวา ภาพยนต์

t SU+UR-PO =v2 SU+UR-PO[22.5|0:29], r SU/UR//PO =v1 PO[45|0:43]
อาทิตย์+มฤตยู-โพไซดอน : ตึงเครียดหรือตื่นเต้นเพราะความรู้แจ้งหรือหลักความเห็นทางด้านจิต นักโฆษณาชวนเชื่อ กายสังขารที่ประกอบไปด้วยฟอสฟอร์รัส ผู้ให้ความสว่าง กายสังขารที่โปร่งแสง 

t SU+NE-PO =v2 SU+NE-PO[90|0:04], v1 SU/NE =r PO[22.5|0:10]
อาทิตย์+เนปจูน-โพไซดอน : ความรู้สึกไวต่อสิ่งที่เกี่ยวกับจิตอันละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่ง

t PO+PO-AS =v2 PO+PO-AS[180|0:58], v1 PO/PO//AS =r AS[45|0:31]
โพไซดอน+โพไซดอน-ลัคนา : อยู่ร่วมกับผู้มีปัญญา วิญญาณในสิ่งแวดล้อมนั้น คบหาสมาคมเกี่ยวกับวิญญาณ

t NE+KR-PO =v2 NE+KR-PO[22.5|1:01], v1 NE+KR-PO =r PO[22.5|0:19]
เนปจูน+โครโนส-โพไซดอน : ท่าทีทางปัญญาที่ละเอียดอ่อนและสูงส่ง ปฏิเสธการนำทางปัญญาอันหนึ่ง ประสบความล้มเหลวในการนำทางปัญญา

t KR+PO-ZE =v2 KR+PO-ZE[45|0:34], v1 KR/PO =r ZE[22.5|0:41]
โครโนส+โพไซดอน-เซอุส : การสร้างสรรค์ทางปัญญาอันสูงส่ง แสดงความสามารถทางปัญญาโดยมีหลักฐาน ก้าวไปข้างหน้าในสิ่งทางปัญญาอันสูงส่ง เป็นผู้นำเขา ผลงานทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่

t JU+PO-NE =v2 JU+PO-NE[22.5|0:05], r JU/PO =v1 NE[22.5|0:46]
พฤหัส+โพไซดอน-เนปจูน : การมีเหตุมีผลถึงเรื่องที่สูงๆ ความรู้สึกละเอียดอ่อนสำหรับความยุติธรรมและความถูกต้อง สังหรณ์หรือสามารถเห็นความจริงทางอภิปรัชญา

t AR+NE-PO =v2 AR+NE-PO[90|0:04], r AR/NE =v1 PO[22.5|0:27]
เมษ+เนปจูน-โพไซดอน : บ้าคลั่ง เข้าไปพัวพันกับสิ่งที่เกี่ยวกับปัญญาอันละเอียดอ่อนด้วยความคลั่งไคล้ ไอน้ำ

t SU/ME//PO =v2 SU/ME//PO[45|0:47], r SU+ME-PO =v1 PO[22.5|0:40]
อาทิตย์+พุธ-โพไซดอน : เป็นเด็กที่มีปัญญา แนวความคิดที่มีคุณค่า พระคัมภีร์ คิดและพูดด้วยปัญญา

t NO/CU//PO =v2 NO/CU//PO[22.5|0:19], r NO+CU-PO =v1 PO[90|0:16]
ราหู+คิวปิโด-โพไซดอน : มีพันธะกับหมู่คณะทางปัญญา สัมผัสกับนิกายทางศาสนาหรือลัทธิทางปรัชญาชีวิต

t MC/CU//PO =v2 MC/CU//PO[22.5|0:17], r MC+CU-PO =v1 PO[22.5|0:15]
เมอริเดียน+คิวปิโด-โพไซดอน : เสาะหาชมรมทางศาสนาหรือสังคมของผู้มีปัญญา สนใจนิกายต่างๆ ทางศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

t NO+PL-AS =v1 NO+PL-AS[180|0:09], v1 NO/PL//AS =r AS[22.5|0:48]
ราหู+พลูโต-ลัคนา : การเปลี่ยนแปลงในสัมพันธภาพหรือการติดต่อเกี่ยวข้องเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือภายในที่อยู่อาศัย
 
………..etc………………………….
 
และ ในพื้นดวงท่านมี MC+SU+PO(Perch Point หรือ จุดแสดงบุคลิกภาพ) = AR
t MC/SU//PO =r MC/SU//PO[22.5|0:30], v1 MC/SU//PO =r PO[22.5|0:50]
r MC+SU-PO =r MC =v1 AS =r NO =t AR/MC =v1 AR/AS =v1 AR/SU =t MC/MO =v1 MC/MO =t AS/SU =v2 SU/MO =t MC/PO
t MC+SU-PO =v1 AR =r NO =v2 AR/MO =v1 AS/MO =v1 SU/MO =v2 MC/PO =VXr =pMO
v1 MC+SU-PO =r AR =t AS =t AR/MO =r SU/MO =Mp =ASp =SolarDay
v2 MC+SU-PO =t MC =t AR/SU =t MC/AS =t SU/MO
t MC/SU =v1 SU =v2 AS =r MO =v1 AR/MC =v2 AR/SU =t MC/SU =v2 MC/MO =v1 AS/SU
เมอริเดียน+อาทิตย์-โพไซดอน : จิตอันอ่อนละไมอยู่ในกายอันละเอียดอ่อน
 
หมายเหตุ คำแปลข้างบนเป็นการคัดลอกจากคัมภีร์โดยตรง ซึ่งควรจะดัดแปลงบ้างเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ โดยไม่ละทิ้งความหมายเดิมของปัจจัย
 
การนำดวงในระดับบุคคลสำคัญมากล่าวถึง(Hall of Fame) ส่วนหนึ่งก็เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาให้ผู้สนใจได้ฝึกในการวิเคราะห์ดวง อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเจตนาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านได้สนใจ ไปสืบค้นต่อว่าวิถีชีวิตของบุคคลเช่นนี้เป็นอย่างไร น่าจะได้ประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย ซึ่งในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่า ท่านกฤษณมูรติ เป็นบุคคลสำคัญในระดับโลกที่เป็นผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณ กับบุคคลผู้แสวงหาความเป็นอิสรภาพเสรีแก่ตน เพื่อก้าวสู่ความหลุดพ้นอันแท้จริงของชีวิตนั่นเอง
 
“ความคิดเป็นปัจจัยร่วมที่มัดพวกเราไว้ด้วยกัน คุณคิดตามสมรรถนะของคุณ ตามพลังงานที่คุณมี คิดตามประสบการณ์และคิดตามความรู้ของคุณ คนอื่นก็คิดแตกต่างออกไปตามประสบการณ์ของเขา และคิดตามเงื่อนไขที่มากำหนดเขาอยู่ เราถูกจับเอาไว้ด้วยขอบข่ายของความคิด”
 
กฤษณมูรติ
 
จากปกหลังของหนังสือ ข่ายของความคิด(The Network of Thought) แปลโดย พยับแดด
 
หมายเหตุ บทความนี้มีการ rewrite ปรับปรุงเนื้อหาจากเดิม ในส่วนโครงสร้างพระเคราะห์สนธิ 


22 กรกฎาคม 2552 สุริยคราส ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศไ.. 22 กรกฎาคม 2552 สุริยคราส ว่าด้วยดาวอังคาร(ไข้ห..
จากทฤษฎีสมคบคิด ถึงอิลลูมินาติ(Illuminati) เหตุโศกนาฏกรรมที่ปารีส ฝรั่งเศส 13/11/2558
แผ่นดินไหว M6.4 หมู่เกาะ Nicobar 08/11/2558 หมอดูพม่าทำนายอองซานซูจี ละเอียดถึงเวลาวินาที
แผ่นดินไหวชิลี M6.8 07/11/2558 ว่าด้วยเรื่อง ขยะอวกาศ 13 พ.ย.2558
เหตุเครื่องบินตกที่อิยิปต์ last contact 31/10/2.. Earthquake M7.5 northern Afghanistan, Pakistan
Stephen Hawking จักรวาลในเปลือกนัท กับความเห็นท.. กรณีศึกษาการกลับชาติมาเกิด ศึกษาด้วยโหราศาสตร์ย..
ความสัมพันธ์กันในทางโหราศาสตร์ของดาไลลามะองค์ที.. ดาไลลามะ องค์ที่ 14 ว่าด้วยเรื่องของ reincarnat..
Krishnamurti, Jeddu กฤษณมูรติ กูรูทางจิตวิญญาณแ.. รำลึก Udo Rudolph ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนย..
จากวันวิสาขบูชา สู่การค้นหาดวงชะตาของพระพุทธเจ้.. จากวันวิสาขบูชา สู่การค้นหาดวงชะตาของพระพุทธเจ้..

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.