รวมคลิ๊ปบน YouTube การใช้โปรแกรมโพสต์ 6 ต.ค.56 11:46 น. : อ่าน 13299
 • การ Export Data ในโปรแกรม Uranus 2.6
  http://www.youtube.com/watch?v=rqncwsUXlGQ 
  สาธิตโปรแกรม Uranus 2.6 Export Data สัมผุสดวงชะตาเป็น text file หรือ Excel File (*.csv) 
   
 • สาธิตการใช้งานโปรแกรม Uranus 2.6.19
  http://www.youtube.com/watch?v=Q9nBUD7C8ko 
  1. เพิ่ม การคำนวณเรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน 2. ปรับปรุง ปุ่มสำหรับแสดงผล Aspect Lines , Midpoint Lines แบบต่อเนื่อง 3. เพิ่มปุ่ม ช่วยคำนวณจุด Ar/A , A+A , - A อัตโนมัติ เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กปัจจัยเดี่ยว 4. เพิ่มปุ่ม ช่วยคำนวณจุด A+B-PP , A+A-B, B+B-ฤ อัตโนม
   
 • How to Print Dial Astrology Chart in Uranus Software
  http://www.youtube.com/watch?v=55R280ypjGo&list=UUR0EvLibL4J-gBE1YnoQ6vw 
  วิธีการพิมพ์ภาพดวงเพื่อนำไปทำเป็นจานคำนวณ แบบ Manual ในรูปแบบจานคำนวณ 2 ชั้น ในโปรแกรม Uranus โปรแกรมสำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียน
   
 • Formular in Uranus Software
  http://www.youtube.com/watch?v=SXFMu537u6Y&list=UUR0EvLibL4J-gBE1YnoQ6vw 
  การใช้สมการกำหนดเองชุดที่ 2 และจุด FreeStyle ในโปรแกรม Uranus : Uranian Astrology Software
   
 • การใช้จานคำนวณ 2 ชั้นในโปรแกรม Uranus 2.6
  http://www.youtube.com/watch?v=sMKy3IagU_Y&list=UUR0EvLibL4J-gBE1YnoQ6vw 
  เป็นการ Update Vesion 2.6.05 เป็นต้นไป อีกรูปแบบของการพิจารณาโครงสร้างพระเคราะห์สนธิ รูปแบบจานคำนวณ 2 ชั้น เป็นนวัตกรรม ของคนไทยโดย อ.จรัญ พิกุล บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ ระบบจานคำนวณ 2 ชั้น ส่วนหนึ่งอ้างอิงจากหลักการพื้นฐานจานคำนวณที่ใช้มือหมุนจริง แต่ปรับให้
   
 • การใช้สมการกำหนดเพิ่ม ในโปรแกรม Uranus
  http://www.youtube.com/watch?v=86BXPAVOwjw 
  แนะนำวิธีการสร้างสมการกำหนดเพิ่มเป็นชุดๆละ 9 สมการ การบันทึกสมการเก็บไว้ใช้ตามต้องการ
   
 • Uranus Workshop Part 4
  http://www.youtube.com/watch?v=GAWgOc8iQYo 
  อบรมการใช้โปรแกรม Uranus โปรแกรมสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนโดยเฉพาะ ตอนที่ 
   
 • Uranus Workshop Part 3
  http://www.youtube.com/watch?v=NSZaWzy7Y2Q 
  อบรมการใช้โปรแกรม Uranus โปรแกรมสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนโดยเฉพาะ ตอนที่ 3 
   
 • Uranus Workshop Part 2 
  http://www.youtube.com/watch?v=hl-DChE2nhY 
  อบรมการใช้โปรแกรม Uranus โปรแกรมสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนโดยเฉพาะ
   
 • Introduction to Uranian Astrology part 4 and Uranus Workshop
  http://www.youtube.com/watch?v=_2R1lSjrpUA 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน การพยากรณ์จรด้วยโค้งสุริยยาตร์ Uranus WorkShop Part 1อบรมการใช้โปรแกรม Uranus โปรแกร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน การพยากรณ์จรด้วยโค้งสุริยยาตร์ Uranus WorkShop Part 1 อบรมการใช้โปรแกรม Uranus
   
 • Introduction to Uranian Astrology part 3
  http://www.youtube.com/watch?v=Cwijx80wei4 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน จุดเจ้าชะตา ทฤษฎีการพยากรณ์ ศูนย์รังสีและจุดอิทธิพล
   
 • Introduction to Uranian Astrology part 2 
  http://www.youtube.com/watch?v=EA68JAQWeSI 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน ประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ลักษณะของโหราศาสตร์ยูเรเนียน
   
 • Introduction to Uranian Astrology part 1
  http://www.youtube.com/watch?v=kaIkGIZrgHg 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอนที่ 1 ประเภทของจักรราศี ความแตกต่างระหว่างราศีแบบนิรายนะ และ สายนะ


Uranus 3 ดวงจรตามอายุขัย แนะนำโปรแกรม Uranus Workshop
รวมคลิ๊ปบน YouTube การใช้โปรแกรม

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.