Krishnamurti, Jeddu กฤษณมูรติ กูรูทางจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยโพสต์ 25 ต.ค.56 01:53 น. : อ่าน 4704

ประวัติกฤษณมูรติ โดยย่อ
 
กฤษณมูรติ (พ.ศ.2438-2529)เป็นปราชญ์และนักคิดอิสระผู้เป็นที่เคารพนับถือที่สุดคนหนึ่งของโลกในฐานะครูทางจิตวิญญาณผู้ร่วมยุคสมัย เมื่อยังเป็นเด็กหนุ่ม ผู้นำทางสมาคมเทวญาณวิทยาได้ประกาศยกย่องเขาขึ้นเป็นศาสดาองค์ใหม่ของโลก แต่ในปี พ.ศ.2472 เขาประกาศสลัดทิ้งบทบาททางศาสดา รวมทั้งสานุศิษย์ผู้ติดตามจำนวนมหาศาล สลายสมาคมอัครสาวกอันใหญ่โตซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อประกาศศาสนาใหม่ พร้อมทั้งยืนยันความตั้งใจว่า ไม่ต้องการเป็นศาสดา และก่อตั้งศาสนาใหม่เพื่อแบ่งแยกและครอบงำมนุษย์ เขากล่าวว่า “สิ่งที่ผมสนใจเพียงประการเดียวคือ ปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระปราศจากเงื่อนไขใดๆ อย่างสิ้นเชิง”
 
เป็นเวลากว่า 70 ปีที่กฤษณมูรติได้เดินทางเพื่อพบปะสนทนากับผู้ที่สนใจจะค้นหาและเรียนรู้ร่วมกันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเป็นอิสระจากอดีต เพื่อทำความเข้าใจปัญหาเป็นปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอิทธิพลหล่อหลอมและกำหนดชีวิตเราอยู่ทั้งภายในจิตใจและภายนอก เพราะที่สุดแล้วเราคือโลก สังคมโลกก็คือสภาพที่เราแต่ละคนร่วมกันสร้างขึ้น ฉะนั้น จากความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้ง อาจจะนำไปสู่สังคมที่มีความรัก ความเมตตา มีมนุษยธรรมและความรู้สึกรับผิดชอบ
 
กฤษณมูรติจากโลกไปเมื่อ พ.ศ.2529 เมื่ออายุได้ 91 ปีโดยทิ้งคำสอนที่เกิดจากการหยั่งเห็นอันยิ่งใหญ่ ซึ่งช่วยปลุกเราให้ตื่นจากความหลับใหล และกลับไปสู่แก่นแท้แห่งการดำรงชีวิตที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความเบิกบาน
 
คัดลอกจากหนังสือ Freedom from the Known อิสรภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้
 
เมื่อข้าพเจ้าได้เริ่มเขียนถึงเรื่องจิตวิญญาณ ปัญญาญาณ ในช่วงที่ผ่านมาโดยได้เขียนถึงองค์ดาไลลามะ ทำให้นึกถึงผู้นำทางจิตวิญญาณท่านหนึ่ง จนต้องไปค้นหนังสือเก่าๆของท่านมาอ่านเพื่อรำลึกถึง กฤษณมูรติ เรียกได้ว่าเป็นผู้นำทางความคิดที่ทรงอิทธิพลท่านหนึ่ง ในยุดแห่งการแสวงหา หนังสือ แด่หนุ่มสาว เป็นที่ครองใจเหล่าปัญญาชนบ้านเราสมัยคนเดือนตุลา กลุ่มแอกติวิต หรือ NGO ทั้งหลายล้วนเคยอ่านงานของท่านมาทั้งนั้น
 
กฤษณมูรติ ผู้ซึ่งใช้ชีวิตเฉกเช่น อนาคาริกชน ไร้สมบัติส่วนตัวใดๆ เดินทางไปทั่วโลกเพื่อพูดคุย ให้ข้อคิดทางปัญญากับทุกๆคน ท่านคือกูรูที่แท้จริง
 
จึงขอรำลึกถึงท่าน ตามแบบของนักโหราศาสตร์โดยการวิเคราะห์ดวงชะตาของท่าน
 
Krishnamurti,Jeddu อา 12/05/2438 00:39:00 Madanapalle, India 78E30,13N27,5.5,0
ได้รับการแต่งเป็นผู้นำกลุ่ม Order of the Star in the East พ 11/01/2453(54) 12:08 London, England 0W10,51N30,0,0
เกิดประสบการณ์ Kundalini Awakening พฤ 03/08/2465 10:38:28 Ojai, CA-USA 119W15,34N27,-8,0
ยุบเลิกสมาคม Theosophical Society ศ 02/08/2472 12:03:09 Ojai, CA-USA 119W15,34N27,-8,0
เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับ ศ 07/02/2529 00:10:00 Ojai, CA-USA 119W15,34N27,-8,0
 
 krishanamurti
 
เริ่มจากพื้นดวงของท่านผู้เป็นอิสระอนาคาริกชน โดยอ่านตามขั้นตอนเริ่มต้นของหลักการอ่านพื้นดวง คือเริ่มจาก AR=MC/??? และ MC=AR/??? และ AR/MC=???
 
AR/MC=SU=PO=NE แปลว่า สัมพันธภาพของเจ้าชะตาที่มีต่อบุคคลทั่วไป คือ บุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับปัญญาอันละเอียดอ่อน เรื่องของอภิปรัชญา
AR=MC/SA ไปตามทางของตนแต่เดียวดาย
MC=AR/PL เป็นผู้มีพัฒนาการ
AR=VE=AP ความสอดคล้องต้องกันกับบุคคลจำนวนมาก หรือเป็นที่รักใคร่ในสาธารณชน
 
จากประวัติของท่าน จะเห็นความเป็นอิสรภาพในทุกๆด้าน คือพื้นฐานของตัวท่านนั่นเอง ท่านควรจะมีโครงสร้างของโครโนส(KR) ที่แสดงตัวตนของท่านในด้านนี้ เมื่ออ่านจากความสัมพันธ์ 2 ปัจจัยของ MC และ KR (M=KR/??? , KR=MC/??? และ MC/KR=???)
 
MC=KR/[MA.JU.CU.ZE](Stelliumของ 4 ดาว หรือ กลุ่มดาว) แปลรวมๆก็คือ ความสำเร็จของหมู่คณะอย่างมีเป้าหมายที่กระทำโดยความมีอิสระเสรีกับตนเอง
MC=KR/VU ความเป็นผู้นำอันยิ่งใหญ่
MC/KR=ME ความเป็นนักพูดที่คนต้องฟัง
KR=MC/HA ความอึดอัดใจจากการแทรกแซงโดยผู้มีอิทธิพลสูง (ปล. เป็นสาเหตุให้ท่านยุบเลิกสมาคมเทวญาณวิืทยา นั่นเอง)
 
MC=NO=ME=MA=AD ตามประวัติเดิม ท่านเป็นผู้ประหม่าที่จะพูดหรือปราศัยกับสาธารณชน (ME.MA.AD) แต่เมื่อท่านเป็นอิสระกับองค์กรแล้ว ท่านกลับพูดหรือคุยกับกลุ่มคนเฉพาะมากขึ้น คือไม่ได้พูดแบบปราศัยแต่มีรูปแบบคล้ายกับการสนทนากัน(แต่บังเอิญมีคนฟังอยู่ด้วยจำนวณมากแทน) ซึ่งในความเห็นส่วนตัวของข้าพเ้จ้าคิดว่า ที่จริงมันก็คือความหมายเดียวกันของ ME.MA.AD แต่มาแสดงออกได้ก็เมื่อท่านหลุดพ้นจากองค์กรแล้วนั่นเอง ท่านจึงมีพัฒนาการไป(MC=AR/PL) โครงสร้างนี้แสดงออกเมื่อ KR แสดงผล(MC=KR/[MA.JU.CU.ZE]) ท่านจึงเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่ในวงการที่แคบอันมีอิสระเสรี นั่นเอง
 
SU=AS=JU=PO=AR/MC ท่านคือผู้ที่สำเร็จในการแสดงออกในเรื่องแห่งปัญญาญาณ และจิตวิญญาณ
 
ภาพดังกล่าวเป็นการสรุปถึงพื้นดวงของท่านจากเทคนิคการอ่านแบบง่ายๆ ก็เพียงพอที่จะให้ภาพของกูรูนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้แล้ว หากลงลึกไปในรายละเอียดก็จะยืดยาวเกินไป แต่บอกได้เลยว่าในเรื่องของจิตปัญญาณหรือวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณ ในดวงของท่านมีจุดบ่งบอกเรื่องนี้มากมายจริงๆ (อันเนื่องมาจากพื้นฐานของ SU=AR/MC=PO นั่นเอง)
 
หากจะใช้ดวงของท่านเป็นกรณีศึกษาในการอ่านเหตุการณ์จร ก็พบว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดน่าสนใจหลายครั้ง ครั้งนี้จะอ่านเป็นเหตุการณ์เดียวพอเป็นกรณีตัวอย่างเท่านั้น คือเหตุการณ์ที่ท่าน ยุบเลิกสมาคม Theosophical Society อันเป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่งของชีวิต (ส่วนเหตุการณ์อื่นๆ ท่านผู้อ่านซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์ลองอ่านดูเองแล้วกัน)
 
ยุบเลิกสมาคม Theosophical Society ศ 02/08/2472 12:03:09 Ojai, CA-USA 119W15,34N27,-8,0
ดวงทินวรรษ 2472 ส 11/05/2472 16:32:57 Ojai, CA-USA 119W15,34N27,-8,0
 
ลองอ่านจากทินวรรษเพื่อพิจารณาเหตุการณ์สำคัญในรอบปี เน้นที่ดวงจรอายุขัย(ดวงโค้งสุริยาตร์) พบว่า ในวันที่ 2/8/2472 v1 AR =r SA[180] วังกะ 0:11 ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปผูกดวงทินวรรษ ดวงประจำวันเกิดปี 2472 คือ 11/5/2472 ปรากฏว่า คลาดเคลื่อนเพียง 0:01 แสดงว่าปีนี้ อิทธิพลของเสาร์ซึ่งแปลว่าความพลัดพราก จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งในดวงกำเนิด SA=SU/KR นั่นก็คือพลัดพรากจากความเป็นผู้นำนั่นเอง(v1 AR =r SU/KR[0] =r SA[180])
 
เมื่อเริ่มต้นจาก v1 AR =r SA ตามต่อไปที่ v1 SA พบว่า =r SA/CU =r SU/NO การพลัดพรากจากหมู่คณะ
 
ปีนี้ v1 SU =r KR บ่งบอกถึงว่าเรื่องของ SU/KR กำลังแสดงผล ซึ่งย่อมแสดงออกผ่านทางเสาร์(SA) นั่นเอง
 
v1 KR =r UR และ v1 UR =r MC =r MC/KR =r AR/PO กระทำการสิ่งสำคัญสูงส่งบางอบ่างแบบฉับพลัน ในเรื่องทางจิตวิญญาณ
 
v1 PO =r KR[0] วังกะ 0:00 ปัญญาอันยิ่งใหญ่ ความสูงส่งทางปัญญา (และ v1 JU =r KR) และ v1 PO =r UR/PO[0:0:01]Enlightenment.
 
เมื่อเริ่มอ่านจาก v1 AR มาจบที่ KR ก็จะพบว่าเราได้ภาพของการณ์สำคัญนี้อย่างครบถ้วนเพียงพอที่จะตอบคำถามแล้ว ในทรรศนะของข้าพเจ้าคิดว่า แม้จะเป็นการอ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว อาจคล้ายกับเป็นการโยงปัจจัยมาเข้ากับเรื่องหรือไม่ ซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยๆกับการอ่านดวงเหตุการ์แบบหวยออกแล้วทาย แต่กรณีนี้คิดว่าหากเป็นการพยากรณ์(สมมุติว่าพิจารณาดวงนี้เมื่อต้นปี 2472)น่าจะพบโครงสร้างนี้ได้ไม่ยาก เพราะมันชัดมาตั้งแต่ v1 AR=r SA[180|0:01] แล้ว นักโหราศาสตร์ยูเรเนียนทุกคนน่าจะมองเห็นโครงสร้างดังกล่าว
 
นอกจากนี้ยังพบว่า v1 MC ทับจุดมกร(ฉากกับ AR) พอดี และ เสาร์จร(t SA)ของดวงทินวรรษ ก็จรมาทับจุดมกร เช่นกัน (ซึ่งเป็นยุคที่ t PO ก็กำลังจรเข้าสู่แกนตุล) และ v1 MC+SU-PO=AR
 
t MC =r PO =r PL ซึ่งก็เท่ากับ r PO/PL การเปลี่ยนแปลงและในพัฒนาการด้านปัญญาโดยตัวเอง (t PO/PL =r VU ![Reciprocal] =r MC/SU =t JU)
 
v1 PL =r MC วังกะ 1:03 เกิน 1 องศาไปเล็กน้อย แสดงว่าท่านมีวัฒนาการทางจิตที่ต้องการที่จะอภิวัฒน์มาตั้งแต่ปีที่แล้ว และปีนี้ v1 MC/PL =r SU จากจิตจึงวิวัฒน์ต่อมาทางกายสังขาร (พื้นดวงมี MC=AR/PL)
 
ซึ่งเมื่อลองอ่านประกอบกับดวง Transit อ่านแบบครบวงจรทั้ง 3 ดวง(กำเนิด โค้ง จรทินวรรษ) เพื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียด โดยใช้โปรแกรมช่วย Search เพื่อหาโครงสร้างที่สอดคล้องกัน พบสมการน่าสนใจที่ใช้ขยายความเรื่องนี้ได้ เช่น
 

t KR+PO-VU =r KR+PO-VU[22.5|0:44], v1 KR/PO =r VU[22.5|0:42]
โครโนส+โพไซดอน-วัลคานุส : ความใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่ทางปัญญาอันใหญ่หลวง วัฒนธรรมที่เด่นอย่างใหญ่หลวง

t KR+PO-MA =r KR+PO-MA[22.5|0:05], r KR/PO =v1 MA[45|0:29]
โครโนส+โพไซดอน-อังคาร : ทรงไว้ซึ่งศีลธรรมอันสูง กิจกรรมในสาขาวัฒนธรรม เช่นการยกระดับการศึกษาของประชากร ศีลธรรมโดยทั่วไป หลักจริยธรรม

t AD+AD-PO =r AD+AD-PO[22.5|0:17], v1 AD+AD-PO =r PO[45|0:59]
แอดเมตอส+แอดเมตอส-โพไซดอน : ความลึกล้ำทางปัญญา การศึกษา วัฒนธรรม ความละเอียด ปรมาณู การแผ่รังสี การแกว่ง

t UR+PO-PL =v1 UR+PO-PL[90|0:06], v1 UR/PO =r PL[22.5|0:27]
มฤตยู+โพไซดอน-พลูโต : สนับสนุนความจริงและความบริสุทธิ์ กระทำการกระตุ้นทางปัญญา ปลุกใจความสนใจ สร้างแสงสว่าง นำชีวิตมาให้

t SU+PO-NE =v1 SU+PO-NE[90|0:04], r SU/PO =v1 NE[0|0:28]
อาทิตย์+โพไซดอน-เนปจูน : ไม่มีความแจ่มกระจ่างทางจิต ความสับสนวุ่นวายของจิต ความยุ่งเหยิง วิญญาณซึ่งอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวาย

t SU+MO-PO =v1 SU+MO-PO[135|0:12], v1 SU+MO-PO =r PO[22.5|0:57]
อาทิตย์+จันทร์-โพไซดอน : วันและชั่วโมงที่อุทิศให้กับสิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณ การมีปัญญาบริสุทธิ์

t PO+PO-SU =v1 PO+PO-SU[0|0:30], r PO/PO//SU =v1 SU[22.5|0:47]
โพไซดอน+โพไซดอน-อาทิตย์ : บุรุษผู้สร้างปัญญาแก่ตนเอง โอปปาติกะ รูปร่างที่แลเห็น

t PO+PO-KR =v1 PO+PO-KR[22.5|0:26], v1 PO =r KR[180|0:00]
โพไซดอน+โพไซดอน-โครโนส : ความใกล้ชิดกับพระเจ้า ความยิ่งใหญ่ทางปัญญา อารยธรรม วัฒนธรรม

t MC+PO-AS =v1 MC+PO-AS[22.5|0:37], r MC+PO-AS =v1 AS[90|0:28]
เมอริเดียน+โพไซดอน-ลัคนา : นำเอาวิญญาณของเขาไปสวมให้กับผู้อื่น

t MC+HA-PO =v1 MC+HA-PO[135|1:03], r MC/HA =v1 PO[90|0:16]
เมอริเดียน+ฮาเดส-โพไซดอน : รู้ศาสตร์ลึกลับ หรือขาดปัญญา ลักษณะเป็นบุคคลพิเศษในทางปัญญา

t JU+CU-PO =v1 JU+CU-PO[45|0:26], v1 JU/CU//PO =r PO[0|0:27]
พฤหัส+คิวปิโด-โพไซดอน : คบหาสมาคมกับบุคคลที่มีทัศนคติคล้ายคลึงกัน หรือที่นับถือศาสนาเดียวกัน หรือที่มีปรัชญาชีวิตคล้ายคลึงกัน

t AS+UR-PO =v1 AS+UR-PO[22.5|0:00], r AS/UR//PO =v1 PO[22.5|0:15]
ลัคนา+มฤตยู-โพไซดอน : มีกิจที่พัวพันกับการทำให้เกิดความแจ่มกระจ่างและการโฆษณาชวนเชื่อ

t AS+NE-PO =v1 AS+NE-PO[90|0:24], v1 AS/NE =r PO[22.5|0:46]
ลัคนา+เนปจูน-โพไซดอน : มีภาระกิจที่เกี่ยวกับบุคคลที่ชอบเพ้อฝัน ที่ชอบตบตาผู้อื่น หรือมีความมืดมนในทางปัญญา

t AR+ZE-PO =v1 AR+ZE-PO[22.5|0:22], r AR/ZE//PO =v1 PO[90|1:00]
เมษ+เซอุส-โพไซดอน : ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวกับปัญญา ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์

t AR+PO-UR =v1 AR+PO-UR[22.5|0:29], r AR/PO =v1 UR[180|0:54]
เมษ+โพไซดอน-มฤตยู : การให้ความกระจ่าง รอบรู้ในทันทีทันใด ฉลาด

t UR+PO-SA =v2 UR+PO-SA[135|0:56], r UR+PO-SA =v1 SA[22.5|0:01]
มฤตยู+โพไซดอน-เสาร์ : ชีวิตหรือแสงที่กำลังดับลง ละทิ้งวิญญาณ การคืบคลานเข้ามาของความตาย

t UR+AP-PO =v2 UR+AP-PO[180|0:45], r UR/AP//PO =v1 PO[22.5|0:53]
มฤตยู+อาพอลลอน-โพไซดอน : ประสบความเคร่งเครียดเนื่องจากการแลกเปลี่ยนทางปัญญากับผู้มีปัญญาเท่าๆ กันและได้ประสบความแจ่มกระจ่าง การขยายตัวของขอบเขตทางปัญญา

t UR/PO =v2 UR/PO[22.5|0:38], r UR/PO =v1 PO[0|0:01]
มฤตยู/โพไซดอน : ชีวิตชีวา ปัญญาไว สิ่งที่แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ การตื่นเต้นและการตื่นตัวทางปัญญา ความจริง แสงสว่าง สิ่งที่มีแสง ฟอสฟอรัส ความแจ่มแจ้ง ความกระจ่างแจ้ง การโฆษณาชวนเชื่อ ภาพที่มีชีวิตชีวา ภาพยนต์

t SU+UR-PO =v2 SU+UR-PO[22.5|0:29], r SU/UR//PO =v1 PO[45|0:43]
อาทิตย์+มฤตยู-โพไซดอน : ตึงเครียดหรือตื่นเต้นเพราะความรู้แจ้งหรือหลักความเห็นทางด้านจิต นักโฆษณาชวนเชื่อ กายสังขารที่ประกอบไปด้วยฟอสฟอร์รัส ผู้ให้ความสว่าง กายสังขารที่โปร่งแสง 

t SU+NE-PO =v2 SU+NE-PO[90|0:04], v1 SU/NE =r PO[22.5|0:10]
อาทิตย์+เนปจูน-โพไซดอน : ความรู้สึกไวต่อสิ่งที่เกี่ยวกับจิตอันละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่ง

t PO+PO-AS =v2 PO+PO-AS[180|0:58], v1 PO/PO//AS =r AS[45|0:31]
โพไซดอน+โพไซดอน-ลัคนา : อยู่ร่วมกับผู้มีปัญญา วิญญาณในสิ่งแวดล้อมนั้น คบหาสมาคมเกี่ยวกับวิญญาณ

t NE+KR-PO =v2 NE+KR-PO[22.5|1:01], v1 NE+KR-PO =r PO[22.5|0:19]
เนปจูน+โครโนส-โพไซดอน : ท่าทีทางปัญญาที่ละเอียดอ่อนและสูงส่ง ปฏิเสธการนำทางปัญญาอันหนึ่ง ประสบความล้มเหลวในการนำทางปัญญา

t KR+PO-ZE =v2 KR+PO-ZE[45|0:34], v1 KR/PO =r ZE[22.5|0:41]
โครโนส+โพไซดอน-เซอุส : การสร้างสรรค์ทางปัญญาอันสูงส่ง แสดงความสามารถทางปัญญาโดยมีหลักฐาน ก้าวไปข้างหน้าในสิ่งทางปัญญาอันสูงส่ง เป็นผู้นำเขา ผลงานทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่

t JU+PO-NE =v2 JU+PO-NE[22.5|0:05], r JU/PO =v1 NE[22.5|0:46]
พฤหัส+โพไซดอน-เนปจูน : การมีเหตุมีผลถึงเรื่องที่สูงๆ ความรู้สึกละเอียดอ่อนสำหรับความยุติธรรมและความถูกต้อง สังหรณ์หรือสามารถเห็นความจริงทางอภิปรัชญา

t AR+NE-PO =v2 AR+NE-PO[90|0:04], r AR/NE =v1 PO[22.5|0:27]
เมษ+เนปจูน-โพไซดอน : บ้าคลั่ง เข้าไปพัวพันกับสิ่งที่เกี่ยวกับปัญญาอันละเอียดอ่อนด้วยความคลั่งไคล้ ไอน้ำ

t SU/ME//PO =v2 SU/ME//PO[45|0:47], r SU+ME-PO =v1 PO[22.5|0:40]
อาทิตย์+พุธ-โพไซดอน : เป็นเด็กที่มีปัญญา แนวความคิดที่มีคุณค่า พระคัมภีร์ คิดและพูดด้วยปัญญา

t NO/CU//PO =v2 NO/CU//PO[22.5|0:19], r NO+CU-PO =v1 PO[90|0:16]
ราหู+คิวปิโด-โพไซดอน : มีพันธะกับหมู่คณะทางปัญญา สัมผัสกับนิกายทางศาสนาหรือลัทธิทางปรัชญาชีวิต

t MC/CU//PO =v2 MC/CU//PO[22.5|0:17], r MC+CU-PO =v1 PO[22.5|0:15]
เมอริเดียน+คิวปิโด-โพไซดอน : เสาะหาชมรมทางศาสนาหรือสังคมของผู้มีปัญญา สนใจนิกายต่างๆ ทางศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

t NO+PL-AS =v1 NO+PL-AS[180|0:09], v1 NO/PL//AS =r AS[22.5|0:48]
ราหู+พลูโต-ลัคนา : การเปลี่ยนแปลงในสัมพันธภาพหรือการติดต่อเกี่ยวข้องเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือภายในที่อยู่อาศัย
 
………..etc………………………….
 
และ ในพื้นดวงท่านมี MC+SU+PO(Perch Point หรือ จุดแสดงบุคลิกภาพ) = AR
t MC/SU//PO =r MC/SU//PO[22.5|0:30], v1 MC/SU//PO =r PO[22.5|0:50]
r MC+SU-PO =r MC =v1 AS =r NO =t AR/MC =v1 AR/AS =v1 AR/SU =t MC/MO =v1 MC/MO =t AS/SU =v2 SU/MO =t MC/PO
t MC+SU-PO =v1 AR =r NO =v2 AR/MO =v1 AS/MO =v1 SU/MO =v2 MC/PO =VXr =pMO
v1 MC+SU-PO =r AR =t AS =t AR/MO =r SU/MO =Mp =ASp =SolarDay
v2 MC+SU-PO =t MC =t AR/SU =t MC/AS =t SU/MO
t MC/SU =v1 SU =v2 AS =r MO =v1 AR/MC =v2 AR/SU =t MC/SU =v2 MC/MO =v1 AS/SU
เมอริเดียน+อาทิตย์-โพไซดอน : จิตอันอ่อนละไมอยู่ในกายอันละเอียดอ่อน
 
หมายเหตุ คำแปลข้างบนเป็นการคัดลอกจากคัมภีร์โดยตรง ซึ่งควรจะดัดแปลงบ้างเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ โดยไม่ละทิ้งความหมายเดิมของปัจจัย
 
การนำดวงในระดับบุคคลสำคัญมากล่าวถึง(Hall of Fame) ส่วนหนึ่งก็เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาให้ผู้สนใจได้ฝึกในการวิเคราะห์ดวง อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเจตนาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านได้สนใจ ไปสืบค้นต่อว่าวิถีชีวิตของบุคคลเช่นนี้เป็นอย่างไร น่าจะได้ประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย ซึ่งในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่า ท่านกฤษณมูรติ เป็นบุคคลสำคัญในระดับโลกที่เป็นผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณ กับบุคคลผู้แสวงหาความเป็นอิสรภาพเสรีแก่ตน เพื่อก้าวสู่ความหลุดพ้นอันแท้จริงของชีวิตนั่นเอง
 
“ความคิดเป็นปัจจัยร่วมที่มัดพวกเราไว้ด้วยกัน คุณคิดตามสมรรถนะของคุณ ตามพลังงานที่คุณมี คิดตามประสบการณ์และคิดตามความรู้ของคุณ คนอื่นก็คิดแตกต่างออกไปตามประสบการณ์ของเขา และคิดตามเงื่อนไขที่มากำหนดเขาอยู่ เราถูกจับเอาไว้ด้วยขอบข่ายของความคิด”
 
กฤษณมูรติ
 
จากปกหลังของหนังสือ ข่ายของความคิด(The Network of Thought) แปลโดย พยับแดด
 
หมายเหตุ บทความนี้มีการ rewrite ปรับปรุงเนื้อหาจากเดิม ในส่วนโครงสร้างพระเคราะห์สนธิ 


จากทฤษฎีสมคบคิด ถึงอิลลูมินาติ(Illuminati) เหตุโศกนาฏกรรมที่ปารีส ฝรั่งเศส 13/11/2558
แผ่นดินไหว M6.4 หมู่เกาะ Nicobar 08/11/2558 หมอดูพม่าทำนายอองซานซูจี ละเอียดถึงเวลาวินาที
แผ่นดินไหวชิลี M6.8 07/11/2558 ว่าด้วยเรื่อง ขยะอวกาศ 13 พ.ย.2558
เหตุเครื่องบินตกที่อิยิปต์ last contact 31/10/2.. Earthquake M7.5 northern Afghanistan, Pakistan
Stephen Hawking จักรวาลในเปลือกนัท กับความเห็นท.. กรณีศึกษาการกลับชาติมาเกิด ศึกษาด้วยโหราศาสตร์ย..
ความสัมพันธ์กันในทางโหราศาสตร์ของดาไลลามะองค์ที.. ดาไลลามะ องค์ที่ 14 ว่าด้วยเรื่องของ reincarnat..
Krishnamurti, Jeddu กฤษณมูรติ กูรูทางจิตวิญญาณแ.. รำลึก Udo Rudolph ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนย..
จากวันวิสาขบูชา สู่การค้นหาดวงชะตาของพระพุทธเจ้.. จากวันวิสาขบูชา สู่การค้นหาดวงชะตาของพระพุทธเจ้..

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.