เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =MO =VU =JU =HA =UR/AP =VE/NE =JU/NE =MO/NO =MO/VU =ZE/PO =AR/AD =CU/AD =VE/JU =NO/AP =AP/VU =MO/UR =NE/AP =VE/AP =MO/NE =MO/VE =MO/JU =JU/VU

พระเคราะห์สนธิประจำวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=จันทร์ [180|0.07]
ความสัมพันธ์ทางกายกับบุคคลเพศหญิง น้ำท่วมอันเกิดจากพายุ ถ้าหากมีสัมพันธ์กับโครงสร้างดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงทุพภิกขภัย

อาทิตย์=วัลคานุส [180|-0.12]
กำลังกายหรือกำลังกล้ามเนื้อ

อาทิตย์=พฤหัส [-45|-0.02]
สุขภาพดี ความสุขทางกาย เงิน

อาทิตย์=ฮาเดส [157.5|-1.00]
กายสังขารที่น่าเกลียด อ่อนแอหรือป่วย ฝนตกหนัก ความหนาวที่มีลูกเห็บตก

อาทิตย์=มฤตยู/อาพอลลอน [0|0.05]
วันแห่งการรอคอยด้วยความยินดีปรีดา บุรุษผู้ซึ่งทำให้บุคคลหลายคนพากันตึงเครียด ผู้สร้างความตื่นเต้น ปรากฏตนเป็นนักโหราศาสตร์

อาทิตย์=ศุกร์/เนปจูน [0|-1.15]
ขี้อายในด้านความรัก ผู้หลงรักอย่างเงียบๆ ชาเย็นในความรัก

อาทิตย์=พฤหัส/เนปจูน [0|-0.39]
ร่างกายสมบูรณ์ บุรุษผู้นึกฝันว่าตนเป็นผู้มีโชคและมีความสุข

อาทิตย์=จันทร์/ราหู [180|-1.59]
การติดต่อระหว่างหญิงกับชาย การอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันของหญิงกับชาย

อาทิตย์=จันทร์/วัลคานุส [180|-0.02]
บุรุษผู้ก่อให้เกิดความแตกตื่น เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำซากประจำวัน การอยู่ร่วมกัน,ประจำทุกวันกับบุคคลที่มีอำนาจในสังคม

อาทิตย์=เซอุส/โพไซดอน [-90|1.23]
วันแห่งการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่ดี บุรุษผู้ซึ่งตกอยู่ในอำนาจทางปัญญาอันหนึ่ง ต้องแสดงความกล้าสารภาพ แสดงท่าที่อย่างแจ้งชัด

อาทิตย์=เมษ/แอดเมตอส [90|-0.47]
เสมอต้นเสมอปลายโดยทั่วไป ศพ คนแคระ ความสามารถในการทนทาน กรณีแปลว่าศพนั้น ใช้เมื่อ=ฮด เท่านั้น

อาทิตย์=คิวปิโด/แอดเมตอส [45|-0.37]
บุรุษผู้ซึ่งประสบการสลายตัวของครอบครัวของเขา มีส่วนเกี่ยวข้องในการสลายตัวของหมู่คณะหนึ่งหรือประสบเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตรง

อาทิตย์=ศุกร์/พฤหัส [-45|-0.38]
การมีโชคในความรักของบุรุษผู้หนึ่งหรือการมีโชคทางความรักในวันนั้น

อาทิตย์=ราหู/อาพอลลอน [-135|-0.52]
ความสำเร็จอันเนื่องมาจากการมีเสรี ขยายออกไปโดยไม่จำกัด ติดต่อกับนักธุรกิจนักวิทยาการหรือกับบุคคลหลายคน ก้าวหน้าเพราะเหตุดังกล่าว ผู้มีเสรีภาพด้วยกัน

อาทิตย์=อาพอลลอน/วัลคานุส [-135|1.04]
บุรุษผู้ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้ซึ่งมีอำนาจและอิทธิพล มีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้น วันแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จ

อาทิตย์=จันทร์/มฤตยู [135|-1.01]
สตรีผู้เข้มแข็ง สตรีผู้ไม่ยอมแพ้ผู้ชาย ชีวิตไม่ค่อยสงบ วันซึ่งมีแต่เหตุการณ์

อาทิตย์=เนปจูน/อาพอลลอน [-22.5|0.32]
บุรุษผู้ยอมตัวพัวพันกับการหลงผิดอย่างมากมาย เกี่ยวกับอนาคตหรืออยู่ในภาวะที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น บุรุษผู้ติดร่างแหพัวพันเข้าไปในเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวง วันที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับ

อาทิตย์=ศุกร์/อาพอลลอน [-67.5|0.33]
สงบเสงี่ยมหรือมีไมตรีจิต รักสันติ สร้างสันติ บุรุษผู้ตั้งอยู่ในความสงบ

อาทิตย์=จันทร์/เนปจูน [112.5|-0.34]
สังขารที่ผ่อนคลาย กำลังหลับ ความไวต่อความรู้สึกของสังขารนั้น มีสภาพเป็นคนทรง

อาทิตย์=จันทร์/ศุกร์ [-112.5|-0.33]
ความรักของสตรีที่มีต่อชายผู้นั้น เป็นชายในดวงใจของสตรีหลายคน ชั่วโมงแห่งความสอดคล้องต้องกันที่เวียนกลับมาใหม่ทุกวัน

อาทิตย์=จันทร์/พฤหัส [-112.5|0.02]
ชั่วโมงแห่งความสุขของวันนั้น ชั่วโมงแห่งความสุขที่หมุนเวียนกลับมาใหม่ทุกวัน ภรรยาผู้มีโชคลาภของชายผู้หนึ่ง

อาทิตย์=พฤหัส/วัลคานุส [-112.5|-0.07]
ชีวิตนี้ดี วันแห่งความสุขสำราญของชีวิต สบายกาย รู้สึกว่าสุขภาพดี บุรุษผู้มีความสบายใจในสุขภาพและความแข็งแรงแห่งกายสังขารของเขา
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.