เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =KR =ME/PO =VE/CU =SA/ZE =MO/PL =AR/VE =JU/SA =VE/PO =MO/JU =MA/SA =MO/MA =MO/AD =HA/AD

พระเคราะห์สนธิประจำวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=โครโนส [-135|0.02]
คำสั่งของทางราชการ อยู่ในหน้าที่ราชการ มีกิจที่ต้องปฏิบัติกับทางราชการ ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ทางราชการ ทรัพยากรแรงงาน

อาทิตย์=พุธ/โพไซดอน [0|1.22]
การมีภาวะความเป็นอยู่อย่างผู้ทรงปัญญา กายสังขารที่มีวิญญาณ

อาทิตย์=ศุกร์/คิวปิโด [0|0.13]
ความสุขในชีวิตสมรสของชายผู้นั้น อยู่ในหมู่คณะที่น่ารื่นรมย์

อาทิตย์=เสาร์/เซอุส [0|1.34]
วันที่มองไม่เห็นความสำเร็จในสิ่งที่พยายามจะทำ บุรุษผู้แยกตัวออกจากงานหรือลาออกจากงาน การเกิดความเสียหายทางกายเนื่องจากพลังไอน้ำหรือจากไฟ

อาทิตย์=จันทร์/พลูโต [90|1.18]
การทำงานของต่อมต่างๆ ภายในร่างกาย จังหวะชั่วโมงประจำวัน อาหารมื้อหนึ่งๆ วันที่ผ่านพ้นไปอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน หรือเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง การลุล่วงไป ชั่วโมงหนึ่งๆ ของวันนั้น

อาทิตย์=เมษ/ศุกร์ [45|0.53]
โปรดปรานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องประดับ ลักษณะความน่ารักของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=พฤหัส/เสาร์ [22.5|0.10]
การถอนหมั้นหรือการเลิกล้มการแต่งงาน ชายโสด

อาทิตย์=ศุกร์/โพไซดอน [-22.5|0.00]
บุรุษผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส พระ หมอสอนศาสนา ผู้แทนของศาสนาหรือของลัทธิความเชื่อถืออันหนึ่งหรือของปรัชญาชีวิตอันหนึ่ง

อาทิตย์=จันทร์/พฤหัส [67.5|0.18]
ชั่วโมงแห่งความสุขของวันนั้น ชั่วโมงแห่งความสุขที่หมุนเวียนกลับมาใหม่ทุกวัน ภรรยาผู้มีโชคลาภของชายผู้หนึ่ง

อาทิตย์=อังคาร/เสาร์ [67.5|0.00]
มีแต่ความยุ่งยาก เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม

อาทิตย์=จันทร์/อังคาร [112.5|0.08]
เวลาทำงานในวันนั้น งานประจำวัน บุรุษชอบมุหรือทำอะไรเกินตัว ภรรยาของชายผู้นั้น

อาทิตย์=จันทร์/แอดเมตอส [157.5|-0.28]
ชั่วโมงแห่งความเศร้าสลดซึ่งหมุนเวียนกลับมาใหม่ทุกวัน เกิดความสำนึกในสภาวะอันจำกัดทุกวัน เฉย ความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งมีต่อความตาย วันและชั่วโมงแห่งมรณะกรรม

อาทิตย์=ฮาเดส/แอดเมตอส [-157.5|0.16]
วันที่ผ่านไปด้วยอารมณ์ที่หดหู่ บุรุษผู้ต้องจำกัดตนเอง มีความทุกข์เนื่องจากความขาดแคลนในรูปต่างๆ บุรุษผู้กระเหม็ดกระแหม่ บุรุษผู้น่าเกลียดชัง
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.