เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =PL =ZE =PO =MO/JU =HA/AP =KR/AP =MA/JU =SA/AP =PL/ZE =CU/PO =VE/JU =ME/AD =NE/AD =KR/VU =VE/KR =UR/AD =MO/KR =JU/AP

พระเคราะห์สนธิประจำวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=พลูโต [-45|-0.03]
การทำงานของต่อมและระบบการไหลเวียนของของเหลวเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนรูป พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการหรือเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ หรือการรับโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป

อาทิตย์=เซอุส [-135|-0.52]
เป็นผู้นำ ประสบหรือตกอยู่ในอำนาจบังคับทางกาย ต้องกระทำบางสิ่งบางอย่าง

อาทิตย์=โพไซดอน [-112.5|0.18]
บุรุษผู้สร้างปัญญาแก่ตนเอง โอปปาติกะ รูปร่างที่แลเห็น

อาทิตย์=จันทร์/พฤหัส [180|-0.29]
ชั่วโมงแห่งความสุขของวันนั้น ชั่วโมงแห่งความสุขที่หมุนเวียนกลับมาใหม่ทุกวัน ภรรยาผู้มีโชคลาภของชายผู้หนึ่ง

อาทิตย์=ฮาเดส/อาพอลลอน [180|-1.19]
วันที่มีแต่ความไม่ราบรื่น บุรุษผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศษขยะและของเก่าที่ทิ้งแล้ว หรือบุรุษผู้ซึ่งทำงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับอดีต

อาทิตย์=โครโนส/อาพอลลอน [180|0.42]
บุรุษผู้ซึ่งมีสิทธิอำนาจเนื่องจากความรู้หรือความสามารถหรือประสบการณ์ของเขา วันซึ่งนำมาซึ่งความรู้ การค้นพบหรือประสบการณ์ที่สำคัญ วันซึ่งอุทิศให้แก่วิทยาการ

อาทิตย์=อังคาร/พฤหัส [-90|-0.21]
เปลี่ยนแหวนกัน การหมั้น การสืบพันธุ์ บุรุษผู้มีโชคลาภและความสำเร็จในกิจการงานของเขา

อาทิตย์=เสาร์/อาพอลลอน [-90|-0.48]
ผู้ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน บุรุษผู้สาธิตกรรมวิธีของเขา ถูกทดสอบ วันแห่งการพลัดพรากสำหรับบุคคลหลายคน

อาทิตย์=พลูโต/เซอุส [-90|-0.27]
หน้าที่ที่จะต้องทำให้เสร็จประจำวัน บุรุษผู้ซึ่งเพิ่มหรือต้องเพิ่มสมรรถภาพทางกายให้สูงขึ้น

อาทิตย์=คิวปิโด/โพไซดอน [-90|0.57]
บุรุษผู้ซึ่งมีศรัทธา เป็นสมาชิกของกลุ่มลัทธิหนึ่ง

อาทิตย์=ศุกร์/พฤหัส [-45|-0.46]
การมีโชคในความรักของบุรุษผู้หนึ่งหรือการมีโชคทางความรักในวันนั้น

อาทิตย์=พุธ/แอดเมตอส [45|-0.09]
ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอิริยาบท ยุติการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง ขาดความอดทนกาย ถูกพาไปโดยยานพาหนะ มีชีวิตอยู่อย่างนั่งๆ นอนๆ บุคคลผู้ทำงานอยู่กับโต๊ะ กายสังขารที่อยู่กับที่

อาทิตย์=เนปจูน/แอดเมตอส [45|1.01]
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกาย บุรุษผู้มีสภาพชีวิตอย่างอื่น วันซึ่งสภาพลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนเข้าไปสู่สภาพทางการรวมตัวอย่างอื่น หนาวจนตาย หรืออบอุ่นขึ้นจนน้ำแข็งละลาย

อาทิตย์=โครโนส/วัลคานุส [135|-0.40]
วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ นักการเมือง รัฐบุรุษ บุรุษผู้ซึ่งใช้อิทธิพลทางกายอย่างใหญ่หลวงโดยตรง ในฐานะที่เป็นผู้ถืออำนาจอันหนึ่ง

อาทิตย์=ศุกร์/โครโนส [67.5|0.14]
ความพร้อมที่จะกระทำกิจเพื่อการกุศล ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติ ได้รับความเมตตาจากรัฐหรือจากผู้บังคับบัญชา

อาทิตย์=มฤตยู/แอดเมตอส [67.5|-0.25]
วันที่มีอันตรายทางกาย การสั่นสะเทือนทางกายโดยฉับพลันหรือการระเบิดซึ่งอาจก่ออันตรายแก่ชีวิต แผ่นดินที่คราดไถ ดินถล่ม พื้นดินที่พลิกขึ้นมา แผ่นดินไหว บุรุษผู้ซึ่งคราดไถ หักโค่นหรือทำลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

อาทิตย์=จันทร์/โครโนส [112.5|0.31]
ภรรยาผู้มีอิสระเสรี ชั่วโมงทำงานหรือชั่วโมงปรึกษาหารือประจำวัน

อาทิตย์=พฤหัส/อาพอลลอน [-112.5|-0.18]
วันมหาสิทธิโชค มีโชคลาภมหาศาลอยู่ในกำมือ เป็นบุคคลที่มีโชคในทางวิทยาการหรือทางการค้า นายทุน
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.