เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =CU =MO =PL =ZE =MO/SA =MO/CU =VE/SA =VE/CU =NO/MA =ME/HA =ME/KR =AR/VE =UR/AD =NE/KR =MO/PO =PL/ZE =NO/VE =HA/VU

พระเคราะห์สนธิประจำวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=คิวปิโด [0|1.36]
เกี่ยวกับเรื่องบิดา บุรุษผู้ซึ่งชอบอยู่ในหมู่คณะของผู้อื่นเสมอ สมาชิกของชมรม ภราดรภาพในชมรม การประชุมสมาคม พันธมิตร สิ่งที่เห็นเป็นศิลปะ ศิลปวัตถุ

อาทิตย์=จันทร์ [0|-0.34]
ความสัมพันธ์ทางกายกับบุคคลเพศหญิง น้ำท่วมอันเกิดจากพายุ ถ้าหากมีสัมพันธ์กับโครงสร้างดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงทุพภิกขภัย

อาทิตย์=พลูโต [22.5|-0.38]
การทำงานของต่อมและระบบการไหลเวียนของของเหลวเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนรูป พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการหรือเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ หรือการรับโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป

อาทิตย์=เซอุส [-67.5|0.46]
เป็นผู้นำ ประสบหรือตกอยู่ในอำนาจบังคับทางกาย ต้องกระทำบางสิ่งบางอย่าง

อาทิตย์=จันทร์/เสาร์ [0|1.21]
แม่ร้าง แม่หม้าย ชั่วโมงที่ต้องอยู่คนเดียวซึ่งหมุนเวียนมาใหม่ทุกวัน ได้รับความบีบคั้น เพราะสภาวะทางกายหรือเพราะเรื่องส่วนตัว

อาทิตย์=จันทร์/คิวปิโด [0|0.31]
เจ้าสาวหรือภรรยาของชายผู้นั้น วงการครอบครัว ชั่วโมงว่างที่หมุนเวียนมาใหม่ทุกวัน

อาทิตย์=ศุกร์/เสาร์ [0|-0.59]
การพลัดพรากหรือความสัมพันธ์ผ่านพ้นไปแล้ว พ่อม่ายเมียเผลอ พ่อม่าย

อาทิตย์=ศุกร์/คิวปิโด [0|-1.50]
ความสุขในชีวิตสมรสของชายผู้นั้น อยู่ในหมู่คณะที่น่ารื่นรมย์

อาทิตย์=ราหู/อังคาร [-90|-0.43]
การติดต่อโดยกิจกรรมทางกาย การติดต่อระหว่างเพศของกายสังขารของเจ้าชะตา

อาทิตย์=พุธ/ฮาเดส [-90|-0.29]
เป็นโรคประสาท กายสังขารซึ่งมีระบบประสาทอ่อนแอ เด็กเกเร อันธพาล เด็กที่ไม่มีวินัยถูกเยาะเย้ยถากถาง

อาทิตย์=พุธ/โครโนส [-90|1.27]
คิดการใหญ่โต

อาทิตย์=เมษ/ศุกร์ [45|-0.52]
โปรดปรานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องประดับ ลักษณะความน่ารักของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=มฤตยู/แอดเมตอส [135|0.47]
วันที่มีอันตรายทางกาย การสั่นสะเทือนทางกายโดยฉับพลันหรือการระเบิดซึ่งอาจก่ออันตรายแก่ชีวิต แผ่นดินที่คราดไถ ดินถล่ม พื้นดินที่พลิกขึ้นมา แผ่นดินไหว บุรุษผู้ซึ่งคราดไถ หักโค่นหรือทำลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

อาทิตย์=เนปจูน/โครโนส [135|-0.14]
วันซึ่งเจ้าชะตาต้องเกี่ยวข้องกับกลการลวงหรือถูกผลักดันให้เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวที่คลุมเครือ ผู้อำนวยการที่ล้มเหลว บุรุษผู้ซึ่งประสบกับการหลงผิดอย่างใหญ่หลวง หรือผู้ซึ่งใช้เล่ห์กระเท่ห์ทางการทูต

อาทิตย์=จันทร์/โพไซดอน [-22.5|0.31]
ชั่วโมงแห่งความรู้สึกไวต่อการรับปัญญาซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำวัน อยู่ในสังคมของผู้มีปัญญาไวทุกวัน

อาทิตย์=พลูโต/เซอุส [-22.5|0.03]
หน้าที่ที่จะต้องทำให้เสร็จประจำวัน บุรุษผู้ซึ่งเพิ่มหรือต้องเพิ่มสมรรถภาพทางกายให้สูงขึ้น

อาทิตย์=ราหู/ศุกร์ [-67.5|-0.23]
การติดต่อทางความรักของกายสังขารนั้น การติดต่อที่สอดคล้องที่ต้องกันด้วยความสดชื่น

อาทิตย์=ฮาเดส/วัลคานุส [-157.5|-0.16]
การเปรอะเปื้อนสกปรก มีหมัดเหา สัตว์แมลงที่ไร้ประโยชน์ การสังขารซึ่งติดเชื้อหรืออ่อนเพลียจากภายใน วันซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรค ต้องใช้ชีวิตที่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.