เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =NO/AD =MO/MA =SA/CU =NE/ZE =MO/NO =CU/HA =CU/KR =MA/AD =AR/HA =AR/SA =NE/PL =KR/PO =UR/PL =PL/AP

พระเคราะห์สนธิประจำวันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=ราหู/แอดเมตอส [0|-0.01]
มาชุมนุมกันเพียงไม่กี่คนโดยเหตุผลพิเศษ ถูกพันธนาการ

อาทิตย์=จันทร์/อังคาร [180|1.11]
เวลาทำงานในวันนั้น งานประจำวัน บุรุษชอบมุหรือทำอะไรเกินตัว ภรรยาของชายผู้นั้น

อาทิตย์=เสาร์/คิวปิโด [180|-1.15]
วันที่เจ้าชะตาปลีกตนออกจากหมู่คณะ พลัดพรากจากครอบครัว การหย่าร้างของบิดา

อาทิตย์=เนปจูน/เซอุส [180|-1.13]
วันซึ่งกระทำการสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ การสร้างสรรค์ที่ไม่บังเกิดผล บุรุษผู้ซึ่งใช้ความพยายามของตนไปอย่างสูญเปล่าหรือไร้ประโยชน์ ของร้อนลวก พายุฝนฟ้าคะนอง

อาทิตย์=จันทร์/ราหู [90|-0.16]
การติดต่อระหว่างหญิงกับชาย การอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันของหญิงกับชาย

อาทิตย์=คิวปิโด/ฮาเดส [90|-0.41]
สามีผู้ยากจน บุรุษผู้ขมขื่นต่อความไร้อิสระเสรีเนื่องจากความยากจน ศิลปินผู้เร่ร่อนหาเช้ากินค่ำ

อาทิตย์=คิวปิโด/โครโนส [90|1.08]
ไปยังกองทะเบียนสมรส การพบปะกันอีกกับครอบครัว กลับเข้าไปอยู่ในหมู่คณะเดิมอีก ศิลปินอาชีพ

อาทิตย์=อังคาร/แอดเมตอส [-90|1.25]
งานประจำวันเล็กๆ น้อยๆ ขอบเขตปฏิบัติแคบๆ กิจกรรมในบริเวณแคบๆ บุรุษผู้อุ้ยอ้าย บุรุษผู้ทำอะไรก็ขาดทุน จำกัดงานของตนลง จำกัดวงงานให้แคบเข้า

อาทิตย์=เมษ/ฮาเดส [-45|-0.02]
ยากจนลงเพราะกาลเวลา ทุพภิกขภัย ชาวเหมือง สัมผัสกับชาวเหมืองหรือกรรมกร

อาทิตย์=เมษ/เสาร์ [-135|-0.37]
จากไป วันที่พลัดพรากจากกัน ถึงแก่กรรม

อาทิตย์=เนปจูน/พลูโต [-135|-0.10]
การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่หรือการโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสิ่งเสพติดให้โทษ เนื่องจากการงดสิ่งดังกล่าว หรือสาบสูญไป

อาทิตย์=โครโนส/โพไซดอน [67.5|0.27]
คนมีปัญญา มีวัฒนธรรม บุรุษผู้เด่นทางปัญญา กายสังขารซึ่งแสดงถึงปัญญาและความถึงซึ่งปัญญา วันซึ่งอุทิศให้แก่สิ่งทางปัญญาอันสูงส่ง

อาทิตย์=มฤตยู/พลูโต [-112.5|0.00]
พัฒนาการทางกายที่เริ่มขึ้นอย่างฉับพลัน บุรุษผู้ซึ่งเผชิญภาวะโภชนาการอีกอย่างหนึ่งโดยฉับพลัน ผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารหรือมื้ออาหารโดยฉับพลัน วันซึ่งเวลารับประทานอาหารไม่เป็นไปตามปกติ

อาทิตย์=พลูโต/อาพอลลอน [157.5|-0.14]
วันแห่งการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวง การเปลี่ยนจังหวะทางกาย บุรุษผู้ซึ่งประสบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันโดยสิ้นเชิง
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.