เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =VE =HA =VU =AP =UR =VE/KR =VE/HA =JU/AD =AR/PL =MA/NE =SA/ZE =CU/ZE =NO/NE =NE/VU =HA/KR =AR/ZE =NE/AP =PL/CU =UR/NE =UR/AP =JU/ZE =UR/VU =JU/PL =SA/AD

พระเคราะห์สนธิประจำวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=ศุกร์ [45|0.54]
คุณสมบัติทางความรักของกายสังขารนั้น(อิทธิพล)

อาทิตย์=ฮาเดส [-45|-1.04]
กายสังขารที่น่าเกลียด อ่อนแอหรือป่วย ฝนตกหนัก ความหนาวที่มีลูกเห็บตก

อาทิตย์=วัลคานุส [-22.5|-1.02]
กำลังกายหรือกำลังกล้ามเนื้อ

อาทิตย์=อาพอลลอน [67.5|-0.23]
บุรุษผู้ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับ วันซึ่งอุทิศให้แก่เรื่องทางสันติสุข หรือวันซึ่งนำมาซึ่งความสำเร็จ

อาทิตย์=มฤตยู [-112.5|0.44]
เหตุการณ์หรืออุบัติเหตุโดยฉับพลันในวันนั้น ความตึงเครียดหรือการออกแรงทางกายบุรุษ ผู้ใช้แรงของตน เป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก

อาทิตย์=ศุกร์/โครโนส [0|1.38]
ความพร้อมที่จะกระทำกิจเพื่อการกุศล ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติ ได้รับความเมตตาจากรัฐหรือจากผู้บังคับบัญชา

อาทิตย์=ศุกร์/ฮาเดส [0|-0.05]
ตกอยู่ในสภาพต่ำต้อย น่าสังเวชหรือต้องอาศัยผู้อื่น อยู่ในสภาพเป็นโสเภณี ความอ่อนแอทางเพศของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=พฤหัส/แอดเมตอส [0|-0.54]
ความเป็นปกติประจำวันหนึ่งๆ บุรุษผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความสงบ อยู่ด้วยเงินบำนาญหรือเบี้ยหวัด หรือด้วยรายได้ส่วนตัว หรือด้วยเงินยังชีพคนชราฯลฯ

อาทิตย์=เมษ/พลูโต [180|0.19]
สภาพการดำรงชีพทางกาย ความต้องการอาหารของกายสังขารนั้น การเจริญอาหาร การย่อยอาหาร

อาทิตย์=อังคาร/เนปจูน [180|-1.47]
การทำลายล้างหรือการติดเชื้อของกายสังขารนั้น ของตา กายสังขารนั้นหรือบุรุษผู้นั้นไวต่อโรค

อาทิตย์=เสาร์/เซอุส [90|1.27]
วันที่มองไม่เห็นความสำเร็จในสิ่งที่พยายามจะทำ บุรุษผู้แยกตัวออกจากงานหรือลาออกจากงาน การเกิดความเสียหายทางกายเนื่องจากพลังไอน้ำหรือจากไฟ

อาทิตย์=คิวปิโด/เซอุส [90|-1.02]
บุรุษผู้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งหน่วยใหม่หรือก่อตั้งสมาคมใหม่ หัวหน้าในการก่อตั้งอันหนึ่ง เพื่อนทหาร พ่อสื่อแม่สื่อ

อาทิตย์=ราหู/เนปจูน [-90|1.25]
การติดต่อที่ไม่สามารถจะดำรงไว้ได้

อาทิตย์=เนปจูน/วัลคานุส [-90|-1.05]
มีความรู้สึกกายละเอียดอ่อนมาก หมดแรง ไม่มีแรงต่อสู้ บุรุษผู้ซึ่งรู้สึกอ่อนเพลียและไม่ร่าเริงแจ่มใส ผู้ซึ่งไม่สามารถหรือไม่อยากจะรวบรวมกำลังใจ

อาทิตย์=ฮาเดส/โครโนส [-45|0.39]
วันที่เต็มไปด้วยความโชคร้าย มีแต่ความซวย บุรุษผู้ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่ง ซึ่งต้องหลีกหนีความหยาบช้า ซึ่งประสบการผิดคำมั่นสัญญาของรัฐบาล โชคร้ายอย่างมากหรือการถึงแก่กรรมเนื่องจากเหตุการณ์ที่รุนแรง

อาทิตย์=เมษ/เซอุส [135|0.01]
ผู้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คนรถไฟ พนักงานเครื่องจักรกล

อาทิตย์=เนปจูน/อาพอลลอน [135|-0.45]
บุรุษผู้ยอมตัวพัวพันกับการหลงผิดอย่างมากมาย เกี่ยวกับอนาคตหรืออยู่ในภาวะที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น บุรุษผู้ติดร่างแหพัวพันเข้าไปในเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวง วันที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับ

อาทิตย์=พลูโต/คิวปิโด [135|-0.44]
เป็นสมาชิกของหมู่คณะหนึ่ง การเปลี่ยนรูปทางสังคมโดยทั่วๆไป สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องอยู่ในภาวะจำยอมทุกๆวัน มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างหมู่คณะหนึ่ง

อาทิตย์=มฤตยู/เนปจูน [-135|-0.11]
วันที่มีการเปลี่ยนไปมาระหว่างความเครียดกับการผ่อนคลาย บุรุษผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมา ระหว่างความเครียดและการผ่อนคลาย ทำงานอย่างกระฉับกระเฉง หรือไม่ทำอะไรเลยสลับกันไป ถูกกระตุ้นให้เซไปเซมา เป็นคนทรง ดูคล้ายกับถึงแก่กรรมไปแล้วหรือถึงแก่กรรม

อาทิตย์=มฤตยู/อาพอลลอน [-22.5|0.10]
วันแห่งการรอคอยด้วยความยินดีปรีดา บุรุษผู้ซึ่งทำให้บุคคลหลายคนพากันตึงเครียด ผู้สร้างความตื่นเต้น ปรากฏตนเป็นนักโหราศาสตร์

อาทิตย์=พฤหัส/เซอุส [67.5|0.12]
วันแห่งการทำงานด้วยความยินดี งานทางกายที่ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้มีความสุขเพราะการงานที่ประสบความสำเร็จของเขา

อาทิตย์=มฤตยู/วัลคานุส [-67.5|-0.08]
วันอันตราย กายสังขารนั้นประสบการแสดงอำนาจโดยฉับพลัน อันตรายอย่างหนักต่อกายสังขารนั้น บุรุษผู้ซึ่งยุ่งเกี่ยวกับพลังงานขนาดใหญ่

อาทิตย์=พฤหัส/พลูโต [112.5|0.30]
การดำเนินการที่มีโชคในวันนั้น พัฒนาการทางกายที่ก่อให้เกิดความสุข บุรุษผู้มีความเคยชินต่อการกินอาหารได้มากๆ

อาทิตย์=เสาร์/แอดเมตอส [-157.5|0.20]
วันซึ่งมีความอึดอัดและคับอกคับใจ กายสังขารที่สงบนิ่ง บุรุษผู้ซึ่งถูกจำกัดในการเคลื่อนไหวทางกาย ร่างกายตกอยู่ในภาวะที่ถูกบังคับอย่างหนึ่ง
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.