เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =AP =KR =ME/AD =ME/VE =NO/PL =JU/ZE =MO/VU =MO/UR =VE/HA =HA/AD =VE/SA =PL/PO =AR/PL =JU/AD =PL/CU

พระเคราะห์สนธิประจำวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=อาพอลลอน [180|-1.04]
บุรุษผู้ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับ วันซึ่งอุทิศให้แก่เรื่องทางสันติสุข หรือวันซึ่งนำมาซึ่งความสำเร็จ

อาทิตย์=โครโนส [67.5|-0.30]
คำสั่งของทางราชการ อยู่ในหน้าที่ราชการ มีกิจที่ต้องปฏิบัติกับทางราชการ ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ทางราชการ ทรัพยากรแรงงาน

อาทิตย์=พุธ/แอดเมตอส [0|0.37]
ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอิริยาบท ยุติการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง ขาดความอดทนกาย ถูกพาไปโดยยานพาหนะ มีชีวิตอยู่อย่างนั่งๆ นอนๆ บุคคลผู้ทำงานอยู่กับโต๊ะ กายสังขารที่อยู่กับที่

อาทิตย์=พุธ/ศุกร์ [0|-0.16]
ทักทายปราศรัยเป็นการส่วนตัวกับผู้คุ้นเคยหรือกับผู้คุ้นเคยใหม่ รักกายสังขารของตน หยิ่ง มีหัวทางด้านศิลปะตบแต่ง

อาทิตย์=ราหู/พลูโต [180|-1.45]
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในการติดต่อทางด้านส่วนตัว เกี่ยวข้องกับเครื่องบริโภค มีการติดต่อใหม่เพราะการซื้อขายอาหาร

อาทิตย์=พฤหัส/เซอุส [180|1.35]
วันแห่งการทำงานด้วยความยินดี งานทางกายที่ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้มีความสุขเพราะการงานที่ประสบความสำเร็จของเขา

อาทิตย์=จันทร์/วัลคานุส [90|0.17]
บุรุษผู้ก่อให้เกิดความแตกตื่น เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำซากประจำวัน การอยู่ร่วมกัน,ประจำทุกวันกับบุคคลที่มีอำนาจในสังคม

อาทิตย์=จันทร์/มฤตยู [45|-0.05]
สตรีผู้เข้มแข็ง สตรีผู้ไม่ยอมแพ้ผู้ชาย ชีวิตไม่ค่อยสงบ วันซึ่งมีแต่เหตุการณ์

อาทิตย์=ศุกร์/ฮาเดส [45|-0.53]
ตกอยู่ในสภาพต่ำต้อย น่าสังเวชหรือต้องอาศัยผู้อื่น อยู่ในสภาพเป็นโสเภณี ความอ่อนแอทางเพศของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=ฮาเดส/แอดเมตอส [45|0.01]
วันที่ผ่านไปด้วยอารมณ์ที่หดหู่ บุรุษผู้ต้องจำกัดตนเอง มีความทุกข์เนื่องจากความขาดแคลนในรูปต่างๆ บุรุษผู้กระเหม็ดกระแหม่ บุรุษผู้น่าเกลียดชัง

อาทิตย์=ศุกร์/เสาร์ [-45|0.39]
การพลัดพรากหรือความสัมพันธ์ผ่านพ้นไปแล้ว พ่อม่ายเมียเผลอ พ่อม่าย

อาทิตย์=พลูโต/โพไซดอน [-135|-0.54]
วันซึ่งเหมาะสมแก่การพัฒนาทางด้านปัญญา บุรุษผู้ซึ่งเคารพบูชาแนวความคิดต่างๆ ที่จะปฏิรูปชีวิต ต้องการจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางกายด้วยปัญญา ละเว้นสิ่งเสพติดให้โทษ

อาทิตย์=เมษ/พลูโต [-67.5|0.07]
สภาพการดำรงชีพทางกาย ความต้องการอาหารของกายสังขารนั้น การเจริญอาหาร การย่อยอาหาร

อาทิตย์=พฤหัส/แอดเมตอส [112.5|-0.20]
ความเป็นปกติประจำวันหนึ่งๆ บุรุษผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความสงบ อยู่ด้วยเงินบำนาญหรือเบี้ยหวัด หรือด้วยรายได้ส่วนตัว หรือด้วยเงินยังชีพคนชราฯลฯ

อาทิตย์=พลูโต/คิวปิโด [-112.5|0.01]
เป็นสมาชิกของหมู่คณะหนึ่ง การเปลี่ยนรูปทางสังคมโดยทั่วๆไป สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องอยู่ในภาวะจำยอมทุกๆวัน มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างหมู่คณะหนึ่ง
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.