เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =ME =CU =PO =ZE =PL =NO/JU =JU/VU =MO/JU =MA/JU =AR/ME =ME/CU =NE/HA =ME/PO =HA/AP =VE/SA =CU/PO =HA/VU =UR/HA

พระเคราะห์สนธิประจำวันพฤหัส ที่ 20 กันยายน 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=พุธ [0|-0.43]
ความปราดเปรียว โดยเฉพาะในวันนั้น ความรู้สำนึก

อาทิตย์=คิวปิโด [90|0.33]
เกี่ยวกับเรื่องบิดา บุรุษผู้ซึ่งชอบอยู่ในหมู่คณะของผู้อื่นเสมอ สมาชิกของชมรม ภราดรภาพในชมรม การประชุมสมาคม พันธมิตร สิ่งที่เห็นเป็นศิลปะ ศิลปวัตถุ

อาทิตย์=โพไซดอน [45|0.18]
บุรุษผู้สร้างปัญญาแก่ตนเอง โอปปาติกะ รูปร่างที่แลเห็น

อาทิตย์=เซอุส [22.5|-0.35]
เป็นผู้นำ ประสบหรือตกอยู่ในอำนาจบังคับทางกาย ต้องกระทำบางสิ่งบางอย่าง

อาทิตย์=พลูโต [112.5|-0.55]
การทำงานของต่อมและระบบการไหลเวียนของของเหลวเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนรูป พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการหรือเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ หรือการรับโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป

อาทิตย์=ราหู/พฤหัส [0|0.14]
การติดต่อทางกายที่เป็นผลดี

อาทิตย์=พฤหัส/วัลคานุส [0|-1.34]
ชีวิตนี้ดี วันแห่งความสุขสำราญของชีวิต สบายกาย รู้สึกว่าสุขภาพดี บุรุษผู้มีความสบายใจในสุขภาพและความแข็งแรงแห่งกายสังขารของเขา

อาทิตย์=จันทร์/พฤหัส [90|-0.49]
ชั่วโมงแห่งความสุขของวันนั้น ชั่วโมงแห่งความสุขที่หมุนเวียนกลับมาใหม่ทุกวัน ภรรยาผู้มีโชคลาภของชายผู้หนึ่ง

อาทิตย์=อังคาร/พฤหัส [90|-1.01]
เปลี่ยนแหวนกัน การหมั้น การสืบพันธุ์ บุรุษผู้มีโชคลาภและความสำเร็จในกิจการงานของเขา

อาทิตย์=เมษ/พุธ [-90|1.01]
มีความคิดจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ความคิดแน่วแน่ หัวข้อเรื่องของการสนทนา สภาพทางประสาท

อาทิตย์=พุธ/คิวปิโด [45|-0.05]
นักศิลปะอาชีพ ความสวยงามทางรูปร่างภายนอก

อาทิตย์=เนปจูน/ฮาเดส [-135|-0.32]
อ่อนแอ เป็นอันตรายจากการติดโรคหรือการทำลายของกาย อันตรายในน้ำ ถึงแก่กรรมเพราะจมน้ำ การเดินทางทะเล

อาทิตย์=พุธ/โพไซดอน [22.5|-0.12]
การมีภาวะความเป็นอยู่อย่างผู้ทรงปัญญา กายสังขารที่มีวิญญาณ

อาทิตย์=ฮาเดส/อาพอลลอน [-22.5|0.27]
วันที่มีแต่ความไม่ราบรื่น บุรุษผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศษขยะและของเก่าที่ทิ้งแล้ว หรือบุรุษผู้ซึ่งทำงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับอดีต

อาทิตย์=ศุกร์/เสาร์ [67.5|-0.01]
การพลัดพรากหรือความสัมพันธ์ผ่านพ้นไปแล้ว พ่อม่ายเมียเผลอ พ่อม่าย

อาทิตย์=คิวปิโด/โพไซดอน [67.5|0.26]
บุรุษผู้ซึ่งมีศรัทธา เป็นสมาชิกของกลุ่มลัทธิหนึ่ง

อาทิตย์=ฮาเดส/วัลคานุส [-67.5|0.08]
การเปรอะเปื้อนสกปรก มีหมัดเหา สัตว์แมลงที่ไร้ประโยชน์ การสังขารซึ่งติดเชื้อหรืออ่อนเพลียจากภายใน วันซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรค ต้องใช้ชีวิตที่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น

อาทิตย์=มฤตยู/ฮาเดส [-112.5|0.30]
วันอันตราย บุรุษผู้ประสบอิทธิพลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างฉับพลัน ถึงแก่กรรมอย่างวิตถาร การฆาตกรรมในวันนั้น
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.