Aspect Today @ MC=SU วันนี้
SU =MO =VE =NE =JU =AR/MA =MO/VE =UR/AP =NO/HA =NO/KR =NO/ME =ZE/AP =MO/UR =VE/UR =MA/CU =JU/SA =PL/AP =JU/HA =KR/PO =UR/VU =AR/ME =NO/MA =SA/HA =CU/KR

พระเคราะห์สนธิประจำวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=จันทร์ [0|1.26]
ความสัมพันธ์ทางกายกับบุคคลเพศหญิง น้ำท่วมอันเกิดจากพายุ ถ้าหากมีสัมพันธ์กับโครงสร้างดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงทุพภิกขภัย

อาทิตย์=ศุกร์ [0|1.54]
คุณสมบัติทางความรักของกายสังขารนั้น(อิทธิพล)

อาทิตย์=เนปจูน [45|0.16]
รู้สึกไว ร่างกายอ่อนแอ

อาทิตย์=พฤหัส [-67.5|-0.06]
สุขภาพดี ความสุขทางกาย เงิน

อาทิตย์=เมษ/อังคาร [0|0.04]
ทำงานพิเศษ การกระทำของชายผู้นั้น ต่อสู้

อาทิตย์=จันทร์/ศุกร์ [0|1.40]
ความรักของสตรีที่มีต่อชายผู้นั้น เป็นชายในดวงใจของสตรีหลายคน ชั่วโมงแห่งความสอดคล้องต้องกันที่เวียนกลับมาใหม่ทุกวัน

อาทิตย์=มฤตยู/อาพอลลอน [0|1.34]
วันแห่งการรอคอยด้วยความยินดีปรีดา บุรุษผู้ซึ่งทำให้บุคคลหลายคนพากันตึงเครียด ผู้สร้างความตื่นเต้น ปรากฏตนเป็นนักโหราศาสตร์

อาทิตย์=ราหู/ฮาเดส [180|-1.23]
ประสบกับบุคคลเจ็บป่วย สัมผัสกับสิ่งที่น่าขยะแขยงกาย มีความอิ่มในสภาพอย่างหนึ่ง ถูกปล้น ติดต่อกับพวกขโมย

อาทิตย์=ราหู/โครโนส [180|0.36]
พัวพันกับข้าราชการ ถูกเรียกตัวเข้าพบ

อาทิตย์=ราหู/พุธ [-90|-0.25]
การแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันด้วยวาจา

อาทิตย์=เซอุส/อาพอลลอน [-90|-0.48]
บุรุษผู้ปฏิบัติ

อาทิตย์=จันทร์/มฤตยู [45|-0.28]
สตรีผู้เข้มแข็ง สตรีผู้ไม่ยอมแพ้ผู้ชาย ชีวิตไม่ค่อยสงบ วันซึ่งมีแต่เหตุการณ์

อาทิตย์=ศุกร์/มฤตยู [45|-0.14]
ความรู้สึกอันละเอียดอ่อน ความรักอันละเอียดอ่อน ได้รับความรักโดยฉับพลัน ความเจ้าชู้

อาทิตย์=อังคาร/คิวปิโด [-45|-0.28]
การทำงานร่วมกันประจำวัน การทำงานร่วมกันในวันนั้น บุรุษผู้ปฏิบัติกิจอยู่ในหมู่คณะหนึ่ง ในครอบครัวหนึ่งหรือเกี่ยวกับศิลปะ การแต่งงานของเจ้าชะตาหรือของบุรุษผู้นั้น

อาทิตย์=พฤหัส/เสาร์ [-45|-0.41]
การถอนหมั้นหรือการเลิกล้มการแต่งงาน ชายโสด

อาทิตย์=พลูโต/อาพอลลอน [-45|-1.05]
วันแห่งการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวง การเปลี่ยนจังหวะทางกาย บุรุษผู้ซึ่งประสบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันโดยสิ้นเชิง

อาทิตย์=พฤหัส/ฮาเดส [-135|0.52]
ความวิตกกังวลในวันนั้น บุรุษผู้มีความวิตกกังวล ยากจนหรือกลายเป็นคนยากจน บุคคลที่เป็นโรคปอด

อาทิตย์=โครโนส/โพไซดอน [-135|-0.11]
คนมีปัญญา มีวัฒนธรรม บุรุษผู้เด่นทางปัญญา กายสังขารซึ่งแสดงถึงปัญญาและความถึงซึ่งปัญญา วันซึ่งอุทิศให้แก่สิ่งทางปัญญาอันสูงส่ง

อาทิตย์=มฤตยู/วัลคานุส [135|0.21]
วันอันตราย กายสังขารนั้นประสบการแสดงอำนาจโดยฉับพลัน อันตรายอย่างหนักต่อกายสังขารนั้น บุรุษผู้ซึ่งยุ่งเกี่ยวกับพลังงานขนาดใหญ่

อาทิตย์=เมษ/พุธ [22.5|-0.23]
มีความคิดจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ความคิดแน่วแน่ หัวข้อเรื่องของการสนทนา สภาพทางประสาท

อาทิตย์=ราหู/อังคาร [-112.5|0.02]
การติดต่อโดยกิจกรรมทางกาย การติดต่อระหว่างเพศของกายสังขารของเจ้าชะตา

อาทิตย์=เสาร์/ฮาเดส [-112.5|0.17]
ความป่วยหนักของกายสังขารนั้น ไม่มีงานทำ ถูกจับกุม การสูญเสียประชากร

อาทิตย์=คิวปิโด/โครโนส [-112.5|0.05]
ไปยังกองทะเบียนสมรส การพบปะกันอีกกับครอบครัว กลับเข้าไปอยู่ในหมู่คณะเดิมอีก ศิลปินอาชีพ
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.