Aspect Today @ MC=SU วันนี้
SU =VE =HA =VU =AP =NE =VE/HA =JU/AD =AD/PO =AR/PL =MA/NE =CU/ZE =NE/VU =SA/KR =AR/ZE =NE/AP =PL/CU =UR/NE =ME/ZE =AP/VU =MO/UR =ME/PL =ZE/PO =MA/AP =PL/PO =AR/AD =MA/UR

พระเคราะห์สนธิประจำวันพฤหัส ที่ 16 สิงหาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=ศุกร์ [45|0.54]
คุณสมบัติทางความรักของกายสังขารนั้น(อิทธิพล)

อาทิตย์=ฮาเดส [-45|-0.07]
กายสังขารที่น่าเกลียด อ่อนแอหรือป่วย ฝนตกหนัก ความหนาวที่มีลูกเห็บตก

อาทิตย์=วัลคานุส [-22.5|-0.05]
กำลังกายหรือกำลังกล้ามเนื้อ

อาทิตย์=อาพอลลอน [67.5|0.34]
บุรุษผู้ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับ วันซึ่งอุทิศให้แก่เรื่องทางสันติสุข หรือวันซึ่งนำมาซึ่งความสำเร็จ

อาทิตย์=เนปจูน [-157.5|-0.08]
รู้สึกไว ร่างกายอ่อนแอ

อาทิตย์=ศุกร์/ฮาเดส [0|0.23]
ตกอยู่ในสภาพต่ำต้อย น่าสังเวชหรือต้องอาศัยผู้อื่น อยู่ในสภาพเป็นโสเภณี ความอ่อนแอทางเพศของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=พฤหัส/แอดเมตอส [0|0.00]
ความเป็นปกติประจำวันหนึ่งๆ บุรุษผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความสงบ อยู่ด้วยเงินบำนาญหรือเบี้ยหวัด หรือด้วยรายได้ส่วนตัว หรือด้วยเงินยังชีพคนชราฯลฯ

อาทิตย์=แอดเมตอส/โพไซดอน [0|-1.29]
บุรุษผู้ซึ่งได้รับการศึกษา จบการศึกษา เป็นนักเรียนฝึกงานหรือนักเรียนทำการ ผ่านหลักสูตรการศึกษาหรือการเล่าเรียนหลักสูตรหนึ่ง วันเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง

อาทิตย์=เมษ/พลูโต [180|1.17]
สภาพการดำรงชีพทางกาย ความต้องการอาหารของกายสังขารนั้น การเจริญอาหาร การย่อยอาหาร

อาทิตย์=อังคาร/เนปจูน [180|-0.44]
การทำลายล้างหรือการติดเชื้อของกายสังขารนั้น ของตา กายสังขารนั้นหรือบุรุษผู้นั้นไวต่อโรค

อาทิตย์=คิวปิโด/เซอุส [90|-0.05]
บุรุษผู้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งหน่วยใหม่หรือก่อตั้งสมาคมใหม่ หัวหน้าในการก่อตั้งอันหนึ่ง เพื่อนทหาร พ่อสื่อแม่สื่อ

อาทิตย์=เนปจูน/วัลคานุส [-90|-0.07]
มีความรู้สึกกายละเอียดอ่อนมาก หมดแรง ไม่มีแรงต่อสู้ บุรุษผู้ซึ่งรู้สึกอ่อนเพลียและไม่ร่าเริงแจ่มใส ผู้ซึ่งไม่สามารถหรือไม่อยากจะรวบรวมกำลังใจ

อาทิตย์=เสาร์/โครโนส [45|-1.02]
การยากจนลงของบุคคลผู้มีอิสระเสรี บุรุษผู้มีอายุสูงขึ้น หรือผู้ซึ่งมีประสบการณ์มากในชีวิต วันที่ถูกขัดขวางหรือที่ถูกทำให้พลัดพรากโดยผู้มีสิทธิอำนาจ

อาทิตย์=เมษ/เซอุส [135|0.58]
ผู้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คนรถไฟ พนักงานเครื่องจักรกล

อาทิตย์=เนปจูน/อาพอลลอน [135|0.12]
บุรุษผู้ยอมตัวพัวพันกับการหลงผิดอย่างมากมาย เกี่ยวกับอนาคตหรืออยู่ในภาวะที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น บุรุษผู้ติดร่างแหพัวพันเข้าไปในเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวง วันที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับ

อาทิตย์=พลูโต/คิวปิโด [135|0.13]
เป็นสมาชิกของหมู่คณะหนึ่ง การเปลี่ยนรูปทางสังคมโดยทั่วๆไป สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องอยู่ในภาวะจำยอมทุกๆวัน มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างหมู่คณะหนึ่ง

อาทิตย์=มฤตยู/เนปจูน [-135|0.47]
วันที่มีการเปลี่ยนไปมาระหว่างความเครียดกับการผ่อนคลาย บุรุษผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมา ระหว่างความเครียดและการผ่อนคลาย ทำงานอย่างกระฉับกระเฉง หรือไม่ทำอะไรเลยสลับกันไป ถูกกระตุ้นให้เซไปเซมา เป็นคนทรง ดูคล้ายกับถึงแก่กรรมไปแล้วหรือถึงแก่กรรม

อาทิตย์=พุธ/เซอุส [22.5|-0.29]
คำสั่งประจำวันนั้น ผู้พิพากษา บุคคลผู้มีอำนาจเหนือ ถูกลงโทษ

อาทิตย์=อาพอลลอน/วัลคานุส [22.5|0.14]
บุรุษผู้ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้ซึ่งมีอำนาจและอิทธิพล มีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้น วันแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จ

อาทิตย์=จันทร์/มฤตยู [-22.5|-0.32]
สตรีผู้เข้มแข็ง สตรีผู้ไม่ยอมแพ้ผู้ชาย ชีวิตไม่ค่อยสงบ วันซึ่งมีแต่เหตุการณ์

อาทิตย์=พุธ/พลูโต [67.5|-0.10]
การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทมันสมองไขสันหลัง ชอบการบำรุงประสาท

อาทิตย์=เซอุส/โพไซดอน [67.5|-0.22]
วันแห่งการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่ดี บุรุษผู้ซึ่งตกอยู่ในอำนาจทางปัญญาอันหนึ่ง ต้องแสดงความกล้าสารภาพ แสดงท่าที่อย่างแจ้งชัด

อาทิตย์=อังคาร/อาพอลลอน [112.5|-0.23]
พ่อค้าหรือนักวิทยาการ กิจกรรมประจำวันมากมายก่ายกอง บุรุษผู้ทำงานด้วยความสงบสุข บุรุษผู้ขยายวงงานของเขาออกไป ทำงานด้วยความแจ่มใส ทำงานได้มาก

อาทิตย์=พลูโต/โพไซดอน [112.5|-0.03]
วันซึ่งเหมาะสมแก่การพัฒนาทางด้านปัญญา บุรุษผู้ซึ่งเคารพบูชาแนวความคิดต่างๆ ที่จะปฏิรูปชีวิต ต้องการจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางกายด้วยปัญญา ละเว้นสิ่งเสพติดให้โทษ

อาทิตย์=เมษ/แอดเมตอส [-112.5|-0.08]
เสมอต้นเสมอปลายโดยทั่วไป ศพ คนแคระ ความสามารถในการทนทาน กรณีแปลว่าศพนั้น ใช้เมื่อ=ฮด เท่านั้น

อาทิตย์=อังคาร/มฤตยู [-157.5|0.10]
ปฏิบัติกายโดยฉับพลัน บุรุษผู้เด็ดเดี่ยว การได้รับบาดเจ็บโดยพลันของกายสังขารนั้น




© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.