Aspect Today @ MC=SU วันนี้
SU =NO/PL =PL/VU =NE/AD =MO/PL =MA/SA =UR/ZE =MO/ZE =SA/PO =ME/HA =VE/HA =UR/PL =VE/JU =SA/CU =NE/ZE =AP/AD =NE/PL =NO/AD =AD/VU =UR/AD

พระเคราะห์สนธิประจำวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=ราหู/พลูโต [0|1.43]
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในการติดต่อทางด้านส่วนตัว เกี่ยวข้องกับเครื่องบริโภค มีการติดต่อใหม่เพราะการซื้อขายอาหาร

อาทิตย์=พลูโต/วัลคานุส [0|1.15]
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง บุรุษผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงแนวใหม่โดยสิ้นเชิงในวิธีการบริโภค ผู้ซึ่งร่างกายมีความสามารถในการขยายเติบโตอย่างมาก

อาทิตย์=เนปจูน/แอดเมตอส [180|-1.09]
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกาย บุรุษผู้มีสภาพชีวิตอย่างอื่น วันซึ่งสภาพลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนเข้าไปสู่สภาพทางการรวมตัวอย่างอื่น หนาวจนตาย หรืออบอุ่นขึ้นจนน้ำแข็งละลาย

อาทิตย์=จันทร์/พลูโต [90|0.00]
การทำงานของต่อมต่างๆ ภายในร่างกาย จังหวะชั่วโมงประจำวัน อาหารมื้อหนึ่งๆ วันที่ผ่านพ้นไปอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน หรือเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง การลุล่วงไป ชั่วโมงหนึ่งๆ ของวันนั้น

อาทิตย์=อังคาร/เสาร์ [90|-0.13]
มีแต่ความยุ่งยาก เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม

อาทิตย์=มฤตยู/เซอุส [-90|1.26]
บุคคลที่ใช้อำนาจรุนแรง วันซึ่งได้รับผลสำเร็จสูง บุรุษผู้รวบรวมกำลังและมุ่งไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อันหนึ่ง การระเบิดอย่างแรงโดยฉับพลันในวันนั้น

อาทิตย์=จันทร์/เซอุส [45|0.23]
ควบคุมบังคับกายสังขารของเขา รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชั่วโมงสร้างสรรค์ซึ่งหมุนเวียนมาทุกวัน มีความปรารถนาที่จะสงเคราะห์ผู้อื่น ทำอะไรทำจริง วัตถุไวไฟ ชั่วโมงเกิดอัคคีภัย

อาทิตย์=เสาร์/โพไซดอน [45|-0.26]
วันที่จะต้องรวบรวมกำลังใจ แสดงการวางตัว บุรุษผู้เป็นแบบอย่างในฐานะนักเรียนหรือครู หรือผู้ซึ่งแสดงตัวเด่นกว่าผู้อื่น หรือทำตนให้แตกต่างจากผู้อื่น

อาทิตย์=พุธ/ฮาเดส [-45|0.58]
เป็นโรคประสาท กายสังขารซึ่งมีระบบประสาทอ่อนแอ เด็กเกเร อันธพาล เด็กที่ไม่มีวินัยถูกเยาะเย้ยถากถาง

อาทิตย์=ศุกร์/ฮาเดส [-45|-0.19]
ตกอยู่ในสภาพต่ำต้อย น่าสังเวชหรือต้องอาศัยผู้อื่น อยู่ในสภาพเป็นโสเภณี ความอ่อนแอทางเพศของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=มฤตยู/พลูโต [135|1.02]
พัฒนาการทางกายที่เริ่มขึ้นอย่างฉับพลัน บุรุษผู้ซึ่งเผชิญภาวะโภชนาการอีกอย่างหนึ่งโดยฉับพลัน ผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารหรือมื้ออาหารโดยฉับพลัน วันซึ่งเวลารับประทานอาหารไม่เป็นไปตามปกติ

อาทิตย์=ศุกร์/พฤหัส [22.5|0.29]
การมีโชคในความรักของบุรุษผู้หนึ่งหรือการมีโชคทางความรักในวันนั้น

อาทิตย์=เสาร์/คิวปิโด [67.5|-0.20]
วันที่เจ้าชะตาปลีกตนออกจากหมู่คณะ พลัดพรากจากครอบครัว การหย่าร้างของบิดา

อาทิตย์=เนปจูน/เซอุส [67.5|0.34]
วันซึ่งกระทำการสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ การสร้างสรรค์ที่ไม่บังเกิดผล บุรุษผู้ซึ่งใช้ความพยายามของตนไปอย่างสูญเปล่าหรือไร้ประโยชน์ ของร้อนลวก พายุฝนฟ้าคะนอง

อาทิตย์=อาพอลลอน/แอดเมตอส [-67.5|0.21]
มีความพอใจในสภาวะทั้งหลาย วันแห่งความพอใจและสงบ บุรุษผู้มีอารมณ์สงบ ผู้ซึ่งไม่ยอมให้สิ่งใดมาทำให้อารมณ์หวั่นไหวจากความสงบ

อาทิตย์=เนปจูน/พลูโต [112.5|0.10]
การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่หรือการโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสิ่งเสพติดให้โทษ เนื่องจากการงดสิ่งดังกล่าว หรือสาบสูญไป

อาทิตย์=ราหู/แอดเมตอส [-112.5|0.23]
มาชุมนุมกันเพียงไม่กี่คนโดยเหตุผลพิเศษ ถูกพันธนาการ

อาทิตย์=แอดเมตอส/วัลคานุส [-112.5|-0.04]
วันซึ่งความพากเพียรอุตสาหะอย่างแน่วแน่เท่านั้นที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย บุรุษผู้ซึ่งต้องแสดงความเข้มแข็งและมั่นคง ถูกโจมตีอย่างหนัก

อาทิตย์=มฤตยู/แอดเมตอส [-157.5|-0.17]
วันที่มีอันตรายทางกาย การสั่นสะเทือนทางกายโดยฉับพลันหรือการระเบิดซึ่งอาจก่ออันตรายแก่ชีวิต แผ่นดินที่คราดไถ ดินถล่ม พื้นดินที่พลิกขึ้นมา แผ่นดินไหว บุรุษผู้ซึ่งคราดไถ หักโค่นหรือทำลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.