วันนี้ Aspect Today @ MC=SU
SU =SA =MO =NO/AD =MO/ME =CU/KR =MA/AD =AR/HA =AR/KR =ME/VU =VE/KR =NO/ZE =JU/KR =KR/PO

พระเคราะห์สนธิประจำวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=เสาร์ [180|1.21]
จากไป การพลัดพรากทางกาย

อาทิตย์=จันทร์ [157.5|0.35]
ความสัมพันธ์ทางกายกับบุคคลเพศหญิง น้ำท่วมอันเกิดจากพายุ ถ้าหากมีสัมพันธ์กับโครงสร้างดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงทุพภิกขภัย

อาทิตย์=ราหู/แอดเมตอส [0|-1.01]
มาชุมนุมกันเพียงไม่กี่คนโดยเหตุผลพิเศษ ถูกพันธนาการ

อาทิตย์=จันทร์/พุธ [90|-0.36]
การทำงานของมันสมอง ประสาทและต่อมต่างๆ ภรรยาสาวของบุรุษผู้หนึ่ง ตารางกำหนดเวลา เวลาทำงานประจำวัน

อาทิตย์=คิวปิโด/โครโนส [90|0.11]
ไปยังกองทะเบียนสมรส การพบปะกันอีกกับครอบครัว กลับเข้าไปอยู่ในหมู่คณะเดิมอีก ศิลปินอาชีพ

อาทิตย์=อังคาร/แอดเมตอส [-90|0.29]
งานประจำวันเล็กๆ น้อยๆ ขอบเขตปฏิบัติแคบๆ กิจกรรมในบริเวณแคบๆ บุรุษผู้อุ้ยอ้าย บุรุษผู้ทำอะไรก็ขาดทุน จำกัดงานของตนลง จำกัดวงงานให้แคบเข้า

อาทิตย์=เมษ/ฮาเดส [-45|-0.59]
ยากจนลงเพราะกาลเวลา ทุพภิกขภัย ชาวเหมือง สัมผัสกับชาวเหมืองหรือกรรมกร

อาทิตย์=เมษ/โครโนส [-45|0.50]
มีอิสระเสรีและอำนาจต่อบุคคลจำนวนมาก

อาทิตย์=พุธ/วัลคานุส [22.5|0.34]
เคลื่อนไหวอิริยาบทมาก ชีวิตหรือความเป็นอยู่ซึ่งต้องมีการเคลื่อนไหวมาก ความเร็วสูงมากของกายสังขารหนึ่ง

อาทิตย์=ศุกร์/โครโนส [22.5|0.28]
ความพร้อมที่จะกระทำกิจเพื่อการกุศล ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติ ได้รับความเมตตาจากรัฐหรือจากผู้บังคับบัญชา

อาทิตย์=ราหู/เซอุส [67.5|0.10]
เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ให้กำเนิด พัวพันด้วยกายกับไฟ ได้รับมอบหมายหรือกระทำงานพิเศษชิ้นหนึ่ง สังกัดอยู่ในหน่วยที่มีหน้าที่ในการระเบิดทำลายหน่วยหนึ่ง

อาทิตย์=พฤหัส/โครโนส [67.5|0.10]
วันที่ผ่านพ้นไปอย่างมีความสุข บุคคลผู้สูงส่ง ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้มีความสุขทางด้านความสามารถของตนในฐานะผู้นำ

อาทิตย์=โครโนส/โพไซดอน [67.5|-0.29]
คนมีปัญญา มีวัฒนธรรม บุรุษผู้เด่นทางปัญญา กายสังขารซึ่งแสดงถึงปัญญาและความถึงซึ่งปัญญา วันซึ่งอุทิศให้แก่สิ่งทางปัญญาอันสูงส่ง
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.