วันนี้ Aspect Today @ MC=SU
SU =VE =AD =JU/SA =AR/MA =AR/NE =ME/KR =JU/HA =VU/PO =MA/CU =AP/PO =MA/PO =CU/AP =ME/AD =CU/VU =PL/KR =ZE/KR =AR/VU

พระเคราะห์สนธิประจำวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=ศุกร์ [-45|0.17]
คุณสมบัติทางความรักของกายสังขารนั้น(อิทธิพล)

อาทิตย์=แอดเมตอส [157.5|-0.11]
กายในความสงบ การสงบนิ่งของกาย อสังหาริมทรัพย์

อาทิตย์=พฤหัส/เสาร์ [0|0.37]
การถอนหมั้นหรือการเลิกล้มการแต่งงาน ชายโสด

อาทิตย์=เมษ/อังคาร [90|1.12]
ทำงานพิเศษ การกระทำของชายผู้นั้น ต่อสู้

อาทิตย์=เมษ/เนปจูน [90|-1.15]
ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนหรือการไวต่อความรู้สึกของกายสังขารนั้น อันตรายทางกายเนื่องจากความผิดหวัง หรือความเป็นพิษโดยทั่วไป โลหิตจาง บุรุษซึ่งไม่สามารถทำภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จได้

อาทิตย์=พุธ/โครโนส [-90|-1.23]
คิดการใหญ่โต

อาทิตย์=พฤหัส/ฮาเดส [-90|-0.05]
ความวิตกกังวลในวันนั้น บุรุษผู้มีความวิตกกังวล ยากจนหรือกลายเป็นคนยากจน บุคคลที่เป็นโรคปอด

อาทิตย์=วัลคานุส/โพไซดอน [-90|-0.51]
รัศมีกายแรง วันซึ่งตกอยู่ในห้วงแห่งความคิดเห็นที่รุนแรงอันหนึ่ง บุรุษผู้ซึ่งใช้อิทธิพลทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ มีปัญญาอันใหญ่หลวง ควบคุมตัวเองทางปัญญาได้

อาทิตย์=อังคาร/คิวปิโด [45|0.52]
การทำงานร่วมกันประจำวัน การทำงานร่วมกันในวันนั้น บุรุษผู้ปฏิบัติกิจอยู่ในหมู่คณะหนึ่ง ในครอบครัวหนึ่งหรือเกี่ยวกับศิลปะ การแต่งงานของเจ้าชะตาหรือของบุรุษผู้นั้น

อาทิตย์=อาพอลลอน/โพไซดอน [-45|0.05]
รูปร่างทางกายแสดงออกถึงแนวความคิดทางจิตปัญญา บุรุษผู้มีความเปิดเผยทางด้านปัญญาหรือทางจิต วันซึ่งจะมีการขอร้องให้แสดงท่าที

อาทิตย์=อังคาร/โพไซดอน [22.5|0.28]
งานทางปัญญาประจำวัน งานทางปัญญาในวันนั้น พฤติกรรมทางศีลธรรมของชายผู้หนึ่ง

อาทิตย์=คิวปิโด/อาพอลลอน [-22.5|0.29]
บุรุษผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งหรือของหมู่คณะขนาดใหญ่ ประสบผลสำเร็จ เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่รับรองในฐานะศิลปินหรือนักวิชาการ เป็นสมาชิกของกลุ่มวิจัยกลุ่มหนึ่ง วันซึ่งอุทิศให้แก่ศิลปะและวิทยาการ

อาทิตย์=พุธ/แอดเมตอส [67.5|0.34]
ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอิริยาบท ยุติการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง ขาดความอดทนกาย ถูกพาไปโดยยานพาหนะ มีชีวิตอยู่อย่างนั่งๆ นอนๆ บุคคลผู้ทำงานอยู่กับโต๊ะ กายสังขารที่อยู่กับที่

อาทิตย์=คิวปิโด/วัลคานุส [-67.5|-0.27]
เป็นสมาชิกของหมู่คณะที่มีอำนาจ วันแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะอันใหญ่หลวง บุรุษผู้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากศิลปะของเขา

อาทิตย์=พลูโต/โครโนส [112.5|0.08]
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เด็ดขาดรุนแรง บุรุษผู้ซึ่งประสบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการทำงานทางกายของเขา เปลี่ยนแปลงวิธีการบริโภค

อาทิตย์=เซอุส/โครโนส [-112.5|0.21]
เป็นนักสู้โดยธรรมชาติ มีนิสัยชอบท้าทาย รุกราน บุรุษผู้ชอบทำการงานหรือกระหายสงคราม ผู้บัญชาการสงคราม จอมพล

อาทิตย์=เมษ/วัลคานุส [157.5|-0.08]
มีอิทธิพลมาก มาอย่างผู้มีอำนาจ มีหรือใช้กำลังกาย
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.