วันนี้ Aspect Today @ MC=SU
SU =VU =MO =HA =AR/MA =MO/SA =UR/AP =NO/KR =NO/ME =AR/AD =MO/HA =VE/UR =CU/AD =MA/SA =JU/HA =JU/KR =VE/NE =MO/JU =NE/VU =SA/KR =AD/PO

พระเคราะห์สนธิประจำวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=วัลคานุส [180|1.03]
กำลังกายหรือกำลังกล้ามเนื้อ

อาทิตย์=จันทร์ [22.5|0.51]
ความสัมพันธ์ทางกายกับบุคคลเพศหญิง น้ำท่วมอันเกิดจากพายุ ถ้าหากมีสัมพันธ์กับโครงสร้างดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงทุพภิกขภัย

อาทิตย์=ฮาเดส [157.5|-0.12]
กายสังขารที่น่าเกลียด อ่อนแอหรือป่วย ฝนตกหนัก ความหนาวที่มีลูกเห็บตก

อาทิตย์=เมษ/อังคาร [0|-1.20]
ทำงานพิเศษ การกระทำของชายผู้นั้น ต่อสู้

อาทิตย์=จันทร์/เสาร์ [0|-1.07]
แม่ร้าง แม่หม้าย ชั่วโมงที่ต้องอยู่คนเดียวซึ่งหมุนเวียนมาใหม่ทุกวัน ได้รับความบีบคั้น เพราะสภาวะทางกายหรือเพราะเรื่องส่วนตัว

อาทิตย์=มฤตยู/อาพอลลอน [0|-0.26]
วันแห่งการรอคอยด้วยความยินดีปรีดา บุรุษผู้ซึ่งทำให้บุคคลหลายคนพากันตึงเครียด ผู้สร้างความตื่นเต้น ปรากฏตนเป็นนักโหราศาสตร์

อาทิตย์=ราหู/โครโนส [180|-1.26]
พัวพันกับข้าราชการ ถูกเรียกตัวเข้าพบ

อาทิตย์=ราหู/พุธ [-90|-1.01]
การแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันด้วยวาจา

อาทิตย์=เมษ/แอดเมตอส [90|0.42]
เสมอต้นเสมอปลายโดยทั่วไป ศพ คนแคระ ความสามารถในการทนทาน กรณีแปลว่าศพนั้น ใช้เมื่อ=ฮด เท่านั้น

อาทิตย์=จันทร์/ฮาเดส [90|0.19]
ภรรยาผู้ยากจนของชายผู้นั้น ความวิตกกังวลที่หมุนเวียนกลับมาทุกวัน ความวิตกกังวลประจำวัน

อาทิตย์=ศุกร์/มฤตยู [45|-1.00]
ความรู้สึกอันละเอียดอ่อน ความรักอันละเอียดอ่อน ได้รับความรักโดยฉับพลัน ความเจ้าชู้

อาทิตย์=คิวปิโด/แอดเมตอส [45|0.10]
บุรุษผู้ซึ่งประสบการสลายตัวของครอบครัวของเขา มีส่วนเกี่ยวข้องในการสลายตัวของหมู่คณะหนึ่งหรือประสบเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตรง

อาทิตย์=อังคาร/เสาร์ [-45|0.24]
มีแต่ความยุ่งยาก เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม

อาทิตย์=พฤหัส/ฮาเดส [-135|-1.02]
ความวิตกกังวลในวันนั้น บุรุษผู้มีความวิตกกังวล ยากจนหรือกลายเป็นคนยากจน บุคคลที่เป็นโรคปอด

อาทิตย์=พฤหัส/โครโนส [-135|0.57]
วันที่ผ่านพ้นไปอย่างมีความสุข บุคคลผู้สูงส่ง ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้มีความสุขทางด้านความสามารถของตนในฐานะผู้นำ

อาทิตย์=ศุกร์/เนปจูน [22.5|0.20]
ขี้อายในด้านความรัก ผู้หลงรักอย่างเงียบๆ ชาเย็นในความรัก

อาทิตย์=จันทร์/พฤหัส [-22.5|-0.30]
ชั่วโมงแห่งความสุขของวันนั้น ชั่วโมงแห่งความสุขที่หมุนเวียนกลับมาใหม่ทุกวัน ภรรยาผู้มีโชคลาภของชายผู้หนึ่ง

อาทิตย์=เนปจูน/วัลคานุส [112.5|-0.19]
มีความรู้สึกกายละเอียดอ่อนมาก หมดแรง ไม่มีแรงต่อสู้ บุรุษผู้ซึ่งรู้สึกอ่อนเพลียและไม่ร่าเริงแจ่มใส ผู้ซึ่งไม่สามารถหรือไม่อยากจะรวบรวมกำลังใจ

อาทิตย์=เสาร์/โครโนส [-112.5|0.20]
การยากจนลงของบุคคลผู้มีอิสระเสรี บุรุษผู้มีอายุสูงขึ้น หรือผู้ซึ่งมีประสบการณ์มากในชีวิต วันที่ถูกขัดขวางหรือที่ถูกทำให้พลัดพรากโดยผู้มีสิทธิอำนาจ

อาทิตย์=แอดเมตอส/โพไซดอน [-157.5|-0.07]
บุรุษผู้ซึ่งได้รับการศึกษา จบการศึกษา เป็นนักเรียนฝึกงานหรือนักเรียนทำการ ผ่านหลักสูตรการศึกษาหรือการเล่าเรียนหลักสูตรหนึ่ง วันเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.