วันนี้ Aspect Today @ MC=SU
SU =VE =KR =MO =VE/KR =HA/ZE =VE/HA =MO/UR =SA/ZE =NO/NE =ME/NE =MO/NO =NO/UR =HA/AD

พระเคราะห์สนธิประจำวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=ศุกร์ [45|0.52]
คุณสมบัติทางความรักของกายสังขารนั้น(อิทธิพล)

อาทิตย์=โครโนส [-45|-0.28]
คำสั่งของทางราชการ อยู่ในหน้าที่ราชการ มีกิจที่ต้องปฏิบัติกับทางราชการ ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ทางราชการ ทรัพยากรแรงงาน

อาทิตย์=จันทร์ [112.5|-0.58]
ความสัมพันธ์ทางกายกับบุคคลเพศหญิง น้ำท่วมอันเกิดจากพายุ ถ้าหากมีสัมพันธ์กับโครงสร้างดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงทุพภิกขภัย

อาทิตย์=ศุกร์/โครโนส [0|0.12]
ความพร้อมที่จะกระทำกิจเพื่อการกุศล ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติ ได้รับความเมตตาจากรัฐหรือจากผู้บังคับบัญชา

อาทิตย์=ฮาเดส/เซอุส [0|1.16]
มีอุปสรรคในการสร้างสรรค์เนื่องจากความบกพร่องทางกาย การเจ็บป่วยหรือพิการ เป็นที่จงเกลียดจงชัง ถูกรังเกียจ เขม่า สิ่งที่เหลือจากไฟไหม้เกรียม เถ้าถ่าน

อาทิตย์=ศุกร์/ฮาเดส [0|-1.31]
ตกอยู่ในสภาพต่ำต้อย น่าสังเวชหรือต้องอาศัยผู้อื่น อยู่ในสภาพเป็นโสเภณี ความอ่อนแอทางเพศของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=จันทร์/มฤตยู [180|-1.34]
สตรีผู้เข้มแข็ง สตรีผู้ไม่ยอมแพ้ผู้ชาย ชีวิตไม่ค่อยสงบ วันซึ่งมีแต่เหตุการณ์

อาทิตย์=เสาร์/เซอุส [90|-1.27]
วันที่มองไม่เห็นความสำเร็จในสิ่งที่พยายามจะทำ บุรุษผู้แยกตัวออกจากงานหรือลาออกจากงาน การเกิดความเสียหายทางกายเนื่องจากพลังไอน้ำหรือจากไฟ

อาทิตย์=ราหู/เนปจูน [-90|-1.29]
การติดต่อที่ไม่สามารถจะดำรงไว้ได้

อาทิตย์=พุธ/เนปจูน [-90|1.25]
รับความคิดได้ง่าย นักประพันธ์

อาทิตย์=จันทร์/ราหู [45|0.03]
การติดต่อระหว่างหญิงกับชาย การอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันของหญิงกับชาย

อาทิตย์=ราหู/มฤตยู [-67.5|-0.32]
ประสบความยุ่งยากในบางสิ่งบางอย่างโดยฉับพลัน

อาทิตย์=ฮาเดส/แอดเมตอส [-67.5|0.08]
วันที่ผ่านไปด้วยอารมณ์ที่หดหู่ บุรุษผู้ต้องจำกัดตนเอง มีความทุกข์เนื่องจากความขาดแคลนในรูปต่างๆ บุรุษผู้กระเหม็ดกระแหม่ บุรุษผู้น่าเกลียดชัง
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.