วันนี้ Aspect Today @ MC=SU
SU =HA =MA =UR =SA/HA =UR/NE =VE/NE =MA/HA =MA/KR =CU/KR =NO/AD =MA/SA =SA/CU =AR/KR =MO/NE =AD/PO =UR/VU =VE/AP =MO/VU

พระเคราะห์สนธิประจำวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=ฮาเดส [90|0.21]
กายสังขารที่น่าเกลียด อ่อนแอหรือป่วย ฝนตกหนัก ความหนาวที่มีลูกเห็บตก

อาทิตย์=อังคาร [-90|-0.40]
พลังความสามารถของกายสังขารนั้น ทำงานด้วยกาย กุลีกุจอ

อาทิตย์=มฤตยู [22.5|-0.49]
เหตุการณ์หรืออุบัติเหตุโดยฉับพลันในวันนั้น ความตึงเครียดหรือการออกแรงทางกายบุรุษ ผู้ใช้แรงของตน เป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก

อาทิตย์=เสาร์/ฮาเดส [0|1.46]
ความป่วยหนักของกายสังขารนั้น ไม่มีงานทำ ถูกจับกุม การสูญเสียประชากร

อาทิตย์=มฤตยู/เนปจูน [0|0.27]
วันที่มีการเปลี่ยนไปมาระหว่างความเครียดกับการผ่อนคลาย บุรุษผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมา ระหว่างความเครียดและการผ่อนคลาย ทำงานอย่างกระฉับกระเฉง หรือไม่ทำอะไรเลยสลับกันไป ถูกกระตุ้นให้เซไปเซมา เป็นคนทรง ดูคล้ายกับถึงแก่กรรมไปแล้วหรือถึงแก่กรรม

อาทิตย์=ศุกร์/เนปจูน [0|-1.12]
ขี้อายในด้านความรัก ผู้หลงรักอย่างเงียบๆ ชาเย็นในความรัก

อาทิตย์=อังคาร/ฮาเดส [180|-0.09]
งานสกปรกประจำวัน บุรุษผู้ซึ่งทำงานเหนื่อยเร็วหรือต้องทำงานต่ำๆ สกปรกหรือไม่เคยชิน ป่วยหนักหรือบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกจู่โจม

อาทิตย์=อังคาร/โครโนส [180|1.51]
บุรุษผู้ปฏิบัติการตามอำเภอใจหรืออย่างอิสระเสรี ผู้ใช้อำนาจการปกครอง เช่น เจ้าหน้าที่ ตำรวจ เป็นต้น

อาทิตย์=คิวปิโด/โครโนส [180|-0.36]
ไปยังกองทะเบียนสมรส การพบปะกันอีกกับครอบครัว กลับเข้าไปอยู่ในหมู่คณะเดิมอีก ศิลปินอาชีพ

อาทิตย์=ราหู/แอดเมตอส [90|1.12]
มาชุมนุมกันเพียงไม่กี่คนโดยเหตุผลพิเศษ ถูกพันธนาการ

อาทิตย์=อังคาร/เสาร์ [-90|1.16]
มีแต่ความยุ่งยาก เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม

อาทิตย์=เสาร์/คิวปิโด [-90|-1.12]
วันที่เจ้าชะตาปลีกตนออกจากหมู่คณะ พลัดพรากจากครอบครัว การหย่าร้างของบิดา

อาทิตย์=เมษ/โครโนส [45|-0.33]
มีอิสระเสรีและอำนาจต่อบุคคลจำนวนมาก

อาทิตย์=จันทร์/เนปจูน [45|0.00]
สังขารที่ผ่อนคลาย กำลังหลับ ความไวต่อความรู้สึกของสังขารนั้น มีสภาพเป็นคนทรง

อาทิตย์=แอดเมตอส/โพไซดอน [135|0.56]
บุรุษผู้ซึ่งได้รับการศึกษา จบการศึกษา เป็นนักเรียนฝึกงานหรือนักเรียนทำการ ผ่านหลักสูตรการศึกษาหรือการเล่าเรียนหลักสูตรหนึ่ง วันเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง

อาทิตย์=มฤตยู/วัลคานุส [67.5|0.21]
วันอันตราย กายสังขารนั้นประสบการแสดงอำนาจโดยฉับพลัน อันตรายอย่างหนักต่อกายสังขารนั้น บุรุษผู้ซึ่งยุ่งเกี่ยวกับพลังงานขนาดใหญ่

อาทิตย์=ศุกร์/อาพอลลอน [-67.5|0.03]
สงบเสงี่ยมหรือมีไมตรีจิต รักสันติ สร้างสันติ บุรุษผู้ตั้งอยู่ในความสงบ

อาทิตย์=จันทร์/วัลคานุส [112.5|-0.06]
บุรุษผู้ก่อให้เกิดความแตกตื่น เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำซากประจำวัน การอยู่ร่วมกัน,ประจำทุกวันกับบุคคลที่มีอำนาจในสังคม
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.